Zielone parkingi

Parkingi są dobrym miejscem do zainstalowania zielonej infrastruktury przechwytującej wodę deszczową, która zwykle wpływa do kanalizacji. Wiele elementów zielonej infrastruktury można bezproblemowo zintegrować z projektami parkingów. Na odcinkach działek można kłaść nawierzchnie przepuszczalne, a ogrody deszczowe i bioswale na pasy środkowe i wzdłuż obwodu parkingu. Po wbudowaniu w parking elementy te zmniejszają również efekt miejskiej wyspy ciepła i poprawiają możliwości poruszania się po okolicy.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Zielone parkingi

Polska, Suwałki
Polska, Sopot

Transport
Gospodarka Wodna
Zdrowie publiczne
Różnorodność biologiczna

Powodzie
Wzrost temperatury
Fale upałów
Częstsze i intensywniejsze susze

Zielone Parkingi, Parkingi, Suwałki, Sopot, Suwałki Arena, kratki geoSYSTEM, Powodzie, Wzrost temperatury, Fale upałów, Częstsze i intensywniejsze susze, Transport, Gospodarka Wodna, Zdrowie publiczne, Różnorodność biologiczna, Zazielenienie parkingu, Woda deszczowa, geokrata komórkowa, zielony parking, parking w mieście, eco parking