Zielone przystanki

W centrach miast i przy najbardziej ruchliwych trasach powstają enklawy zieleni w miejscach oczekiwania na środek transportu publicznego. To tzw. zielone przystanki czyli wiaty przystankowe, na których konstrukcje wprowadzana jest roślinność. W zależności od modelu przystanku można uzyskać nawet 10 m2  powierzchni roślinnej na dachu i 12 m2 zielonej ściany. 

Takie rozwiązanie jest stosowane nie tylko ze względu na poprawę walorów estetycznych przestrzeni miejskiej dotychczas pozbawionej zieleni ale także inne korzyści. Wprowadzenie zielonych przystanków przede wszystkim sprzyja retencjonowaniu wody deszczowej przez roślinność na dachu (90% opadu), a dodatkowo w skrzyni retencyjno-infiltracyjnej, w której rosną rośliny pnące tworzące zieloną ścianę przystanku. W to miejsce spływa nadmiar wody z dachu i przylegających powierzchni chodnika, może służyć do nawadniania otaczające tereny zieleni. Zmniejsza się w ten sposób ryzyko miejscowych podtopień, odciąża system kanalizacji i obniża opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Zielony dach i ściana wiaty wpływają także na regulacje warunków termicznych, przyczyniając się do zmniejszenia temperatury w słoneczny i upalny dzień o ok. 9˚C w stosunku do standardowych dachów, tym samym chroniąc osoby oczekujące na transport przed przegrzaniem. Dodatkową korzyścią jest infiltracja zanieczyszczeń powietrza przez rośliny, co wpływa na poprawę jakości powietrza. Zielony przystanek to także minisiedlisko dla owadów i ptaków.

Decydując się na zastosowanie takiej praktyki należy jednak liczyć się z wyższymi kosztami utrzymania w stosunku do tradycyjnych wiat przystankowych. Uznanie zielonych przystanków jako terenów zieleni wskazuje na możliwość włączenia tych kosztów do budżetu miasta przeznaczonego na ten cel. 

Wśród zaleceń dotyczących tworzenia i utrzymania zielonych przystanków pojawiają się wskazówki odnoszące się do rodzaju roślinności wprowadzanej na dach i ściany wiat oraz do sposobów jej utrzymania. Preferowane są rodzime gatunki, odporne na wysoką temperaturę i stany niedoboru wody. Intensywne podlewanie dachu jest wymagane w ciągu pierwszych 2–3 miesięcy użytkowania (codziennie wieczorem), później podczas upałów i suchych dni (raz w tygodniu). Przez większość czasu jednak roślinność jest zasilana wodą zgromadzoną w czasie opadów. Jednym z zaleceń jest zapewnienie odpowiedniego nachylenia chodników w celu skutecznego odprowadzenia wody deszczowej z terenu znajdującego się w sąsiedztwie przystanku.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Projekt „Zielone przystanki ekologiczną wizytówką Gminy Brwinów”

Polska, Brwinów

Transport
Różnorodność biologiczna
Zdrowie publiczne
Gospodarka wodna

Ekstremalne opady deszczu
Wzrost temperatury powietrza
Miejska wyspa ciepła
Fale upałów

Zielone przystanki, Brwinów, Transport, Różnorodność biologiczna, Zdrowie publiczne, Gospodarka wodna, Ekstremalne opady deszczu, Wzrost temperatury powietrza, Miejska wyspa ciepła, Fale upałów, Zieleń w mieście, Siedlisko, Energia słoneczna, Ekologiczna wizytówka

Zielone przystanki w Białymstoku

Polska, Białystok

Gospodarka wodna
Transport
Zdrowie Publiczne
Różnorodność biologiczna

Ekstremalne opady deszczu
Wzrost temperatury powietrza
Fale upałów
Miejska Wyspa Ciepła

Zielone przystanki, Zielone przystanki w Białymstoku, Białystok, Zielona infrastruktura, Zielona infrastruktura w Białymstoku, Zielona architektura, Łagodzenie zmian klimatu w mieście, Gospodarka wodna, Transport, Zdrowie Publiczne, Różnorodność biologiczna, Ekstremalne opady deszczu, Wzrost temperatury powietrza, Fale upałów, Miejska Wyspa Ciepła

Żyjące przystanki w Siemiatyczach

Polska, Siemiatycze

Zdrowie Publiczne
Gospodarka wodna
Różnorodność biologiczna
Transport

Wzrost temperatury powietrza
Fale upałów
Miejska Wyspa Ciepła
Ekstremalne opady deszczu

Zielone przystanki, Siemiatycze, zielone przystanki w Siemiatyczach, Żyjące przystanki w Siemiatyczach, Żyjące Przystanki ˗ nowoczesne rozwiązania ekologiczne, zielona architektura, łagodzenie zmian klimatu w mieście, Zdrowie Publiczne, Gospodarka wodna, Różnorodność biologiczna, Transport, Wzrost temperatury powietrza, Fale upałów, Miejska Wyspa Ciepła, Ekstremalne opady deszczu