Zielone torowiska

To rozwiązanie z obszaru zielonej infrastruktury miejskiej polegające na wypełnieniu przestrzeni między szynami tramwajowymi pokrywą roślinną. Coraz częściej stosowane jest w polskich miastach, praktycznie w dwóch rodzajach. Najbardziej rozpowszechnione są torowiska trawiaste, które zwykle są traktowane jako synonim torowisk zielonych. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie roślinności z gatunku sedum (rozchodniki), która nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, tj. nawadniania czy koszenia, i jest bardziej wytrzymała na ekstremalne warunki. 

Zazielenianie torowisk mimo zwiększonych kosztów w stosunku do systemów tradycyjnych przynosi wiele korzyści. Wśród zalet tego rozwiązania, poza estetyką przestrzeni miejskiej, należy wskazać walory środowiskowe:

  • zmniejszenie hałasu i drgań emitowanych przez tramwaje do otoczenia;
  • ograniczenie przez rośliny zanieczyszczeń powietrza emitowanych w ruchu drogowym;
  • absorpcja wód opadowych, która skutkuje częściowym odciążeniem systemu kanalizacji miejskiej (zatrzymują do 50-70% rocznego opadu; latem do 90% wody deszczowej);
  • ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła przez łagodzące działania roślin na temperaturę otoczenia.

Aby prawidłowo korzystać z tego rozwiązania muszą być spełnione podstawowe warunki użytkowe:

  • trwałe położenie wysokościowe i sytuacyjne toków szynowych, możliwości okresowej regulacji toków szynowych, co jest uciążliwe ze względu na konieczność usuwania warstwy humusu i porostu roślinnego,
  • zapewnienie skutecznej ochrony przed prądami błądzącymi poprzez naniesienie specjalnej emulsji elektrycznej izolującej szynę elektrycznie od otoczenia albo poprzez stosowanie odpowiednich profili izolujących szynę od humusu,
  • separacja roślin od powierzchni tocznej szyny, co jest istotne dla wyeliminowania poślizgu kół.
Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Zielone torowiska w Krakowie

Polska, Kraków

Transport
Gospodarka wodna
Zdrowie Publiczne

Ekstremalne opady deszczu
Wzrost temperatury powietrza
Fale upałów
Miejska Wyspa Ciepła

Zielone torowisko, Torowiska w Krakowie, Zielone tory, Transport, Tramwaj w Krakowie, Opady deszczu ,Fale upałów, Temperatura powietrza, Miejska Wyspa Ciepła, Zielona zabudowa, Gospodarka wodna, Zdrowie publiczne, Zmniejszenie hałasu, Zmniejszenie drgań, Powietrze, Poprawa jakości powietrza, Jakość powietrza, Różnorodność biologiczna

Zielone torowiska w Warszawie

Polska, Warszawa

Transport
Gospodarka wodna
Zdrowie Publiczne

Ekstremalne opady deszczu
Wzrost temperatury powietrza
Fale upałów
Miejska Wyspa Ciepła

Zielone torowisko, Torowiska w Warszawie, Zielone tory, Transport, Tramwaj w Warszawie, Opady deszczu ,Fale upałów, Temperatura powietrza, Miejska Wyspa Ciepła, Gospodarka wodna, Zielona zabudowa, Zdrowie publiczne, Zmniejszenie hałasu, Zmniejszenie drgań, Powietrze, Poprawa jakości powietrza, Jakość powietrza, Różnorodność biologiczna