Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi

Zagospodarowanie wód opadowych na obszarze Bydgoszczy to pierwsza tak duża inicjatywa realizowana w Polsce ze wsparciem UE, obejmująca to zagadnienie w skali całego miasta. Istotą projektu jest zastosowanie kompleksowego podejścia do rozwiązania problemów wód opadowych i roztopowych polegającego na skutecznym ich odprowadzeniu z obszarów zabudowanych, magazynowaniu i zagospodarowaniu w mieście, szczególnie w okresach niedoboru wody.

„Ideą jest aby miasto stało się odporne na zmiany klimatu, aby funkcjonowało jak gąbka akumulując wodę deszczową i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy”. To całkowita zmiana podejścia do kwestii deszczówki i wody w mieście – odchodzenie od tradycyjnych sposobów na odprowadzenie deszczówki na rzecz metod służących zatrzymaniu i zagospodarowaniu wody na miejscu.

 

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Modernizacja systemu odwadniania i dostosowanie systemu do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszcz

Polska, Bydgoszcz

Gospodarka wodna,
Zdrowie publiczne,
Różnorodność biologiczna

Ulewy,
Susza

Zarządzanie wodami opadowymi, Wody opadowe, Gospodarka wodna, Ulewy, Susza, Różnorodność biologiczna, Zdrowie publiczne, Bydgoszcz