Klimada 2.0
Logotypy

Najdłuższy okres bez opadu PR<1mm/d


Najdłuższy okres bez opadu oraz odchylenie standardowe, uśrednione dla obszaru Polski

Niepewność prognoz dla najdłuższego okresu bez opadu, uśredniona dla obszaru Polski, w okresie 2006-2100, wyrażona jako odchylenie standardowe na podstawie skorygowanej wiązki modeli klimatu z repozytorium EURO-CORDEX (EUR_11) dla scenariusza RCP4.5 i RCP8.5

Najdłuższy okres bez opadu, uśredniony dla obszaru Polski jako wartości roczne w okresie 2006-2100, na podstawie skorygowanej wiązki modeli klimatu z repozytorium EURO-CORDEX (EUR_11) dla scenariusza RCP4.5 i RCP8.5

Prognozowany najdłuższy okres bez opadu (PR<1mm), uśredniony dla dekad w horyzoncie do 2100 roku, na podstawie skorygowanej wiązki modeli klimatu z repozytorium EURO-CORDEX, dla scenariusza RCP4.5, w rozdzielczości 0.11ᴼ

Prognozowany najdłuższy okres bez opadu (PR<1mm) uśredniony dla dekad w horyzoncie do 2100 roku, na podstawie skorygowanej wiązki modeli klimatu z repozytorium EURO-CORDEX, dla scenariusza RCP8.5, w rozdzielczości 0.11ᴼ

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps