Klimada 2.0
Logotypy

Propozycje przepisów i analizy

8kwietnia

Adaptacja do zmian klimatu z perspektywy projektów realizowanych na podstawie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Głównym celem artykułu jest scharakteryzowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) pod względem jej ewentualnej przydatności w procesie adaptacji do zmian klimatu.

czytaj więcej 
17lutego

Poradnik inwestora – rozwiązania mikroretencyjne

PORADNIK INWESTORA INDYWIDUALNEGO

Wymogi prawne związane z posadowieniem rozwiązań mikroretencyjnych

czytaj więcej 
16lutego

Analiza strategii adaptacyjnych wybranych państw europejskich oraz ocena przydatności i możliwości wykorzystania w Polsce zidentyfikowanych rozwiązań

Unijna polityka przeciwdziałania zmianom klimatu obecnie dynamicznie się zmienia.

czytaj więcej 
5października

Propozycje zmian przepisów w celu ich dostosowania do założeń polityki przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom ekstremalnych zjawisk przyrodniczych (mitygacja)

Unijna polityka przeciwdziałania zmianom klimatu obecnie dynamicznie się zmienia.

czytaj więcej 
4sierpnia

Czy gmina może wprowadzić zakaz korzystania z wody w przypadku suszy?

Analiza obejmuje narzędzie prawne w postaci przepisów porządkowych, wydawanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

czytaj więcej 

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps