Rejestracja na warsztaty „Edukacja samorządowa – cykl szkoleń dla samorządów” nt. Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu

Rejestracja na warsztaty „Edukacja samorządowa – cykl szkoleń dla samorządów” nt. Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu została zakończona.

Pierwszy dzień warsztatów

5.10.2023 w godz. 8.30-15.00 – odbyły się
13.10.2023 w godz. 8.30-15.00 – odbyły się

Moduł 1. Podstawy naukowe adaptacji do zmian klimatu
Moduł 2. Podstawy prawne i polityczne adaptacji do zmian klimatu/polityka klimatyczna w mieście/zrównoważony rozwój miast
Moduł 3. Polityka klimatyczna w mieście – podejście

Drugi dzień warsztatów

11.10.2023 w godz. 8.30-15.00 -odbyły się
17.10.2023 w godz. 8.30-15.00 -odbyły się

Moduł 4. Główne obszary adaptacji do zmian klimatu w miastach

Trzeci dzień warsztatów

19.10.2023 w godz. 8.30-15.00 -odbyły się
24.10.2023 w godz. 8.30-15.00 -odbyły się

Moduł 5. Zrównoważony rozwój miast – wybrane zagadnienia
Moduł 6. Wprowadzenie do planu adaptacji do zmian klimatu
Moduł 7. Partycypacja społeczna

Czwarty dzień warsztatów

26.10.2023 w godz. 8.30-15.00 -odbyły się
9.11.2023 w godz. 8.30-15.00 -odbyły się

Moduł 8. Proces opracowania planu adaptacji do zmian klimatu
Moduł 9. Zagospodarowanie wód opadowych i zazielenianie miast
Moduł 10. Zarządzanie adaptacją do zmian klimatu na poziomie regionalnym i lokalnym

Piąty dzień warsztatów

10.11.2023 w godz. 8.30-15.00 -odbyły się
13.11.2023 w godz. 8.30-15.00 -odbyły się

Moduł. 11. Monitoring realizacji planów adaptacji do zmian klimatu. Sprawozdanie z monitoringu wdrażania działań adaptacyjnych zawartych w MPA
Moduł 12. Szacowanie kosztów wdrożenia planów adaptacji do zmian klimatu
Moduł 13. Finansowanie działań adaptacyjnych

Szósty dzień warsztatów

16.11.2023 w godz. 8.30-15.00 -odbyły się
21.11.2023 w godz. 8.30-15.00 -odbyły się

Moduł 14. Zamówienia publiczne dot. BZI i zazieleniania przestrzeni miejskiej – adaptacja

Siódmy dzień warsztatów

23.11.2023 w godz. 8.30-15.00 -odbyły się
28.11.2023 w godz. 8.30-15.00 -odbyły się

Moduł 15. CRO (ang.: Climate Resilience Officer) – Pełnomocnik ds. odporności klimatycznej

Ósmy dzień warsztatów

6.12.2023 w godz. 8.30-15.00 -odbyły się

8.12.2023 w godz. 8.30-15.00 -odbyły się

Moduł 16. Norma ISO 14001 i 14090

Warsztaty stacjonarne część I.

11.12.2023 w godz. 8.30 -15.00 -odbyły się

12.12.2023 w godz. 8.30 -15.00

Warsztaty w siedzibie IOŚ-PIB w Warszawie, ul. Słowicza 32

Warsztaty stacjonarne część II.

18.12.2023 w godz. 8.30 -15.00

19.12.2023 w godz. 8.30 -15.00

Warsztaty w siedzibie IOŚ-PIB w Warszawie, ul. Słowicza 32