Klimada 2.0
Logotypy

Termin odnoszący się do norm międzynarodowych, które nie mając mocy wiążącej, nie są jednak pozbawione praktycznego znaczenia. Prawo miękkie umożliwia państwom zawieranie niewiążących porozumień i negocjowanie wspólnych zasad lub standardów postępowania, w sytuacji, brak jest jeszcze woli politycznej, by podjąć prawnie wiążące zobowiązania międzynarodowe w danej dziedzinie. Są to m.in. niewiążące uchwały organizacji międzynarodowych; rezolucje; wskazówki; rekomendacje; umowy międzynarodowe, które nie weszły w życie; porozumienia międzynarodowe; innego rodzaju uzgodnienia, np. gentlemen’s agreements).

Nazwa Publikator Rodzaj Słowa kluczowe Operacja

Rezolucje Rady Praw Człowieka ONZ dotyczące relacji pomiędzy zmianami klimatu a prawami człowieka

- Miękkie prawo międzynarodowe (soft law), Prawo międzynarodowe

prawa człowieka, zmiany klimatu, rezolucje, ONZ

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps