Klimada 2.0
Logotypy

Liczba dni bez opadu przy temp. powyżej 5 ᴼC


Li. Liczba dni bez opadu z PR < 1mm przy temperaturze śr. dobowej >5 ᴼC oraz odchylenie standardowe, uśrednione dla obszaru Polski

Niepewność prognoz dla liczby dni bez opadu (PR<1mm) przy temperaturze śr. dobowej > 5oC, uśredniona dla obszaru Polski, w okresie 2006-2100, wyrażona jako odchylenie standardowe na podstawie skorygowanej wiązki modeli klimatu z repozytorium EURO-CORDEX (EUR_11) dla scenariusza RCP4.5 i RCP8.5

Liczba okresów bez opadu dłuższych niż 5 dni, uśredniona dla oLiczba dni bez opadu (PR<1mm) przy temperaturze śr. dobowej > 5oC, uśredniona dla obszaru Polski jako wartości roczne w okresie 2006-2100, na podstawie skorygowanej wiązki modeli klimatu z repozytorium EURO-CORDEX (EUR_11) dla scenariusza RCP4.5 i RCP8.5

Prognozowana liczba okresów bez opadu dłuższych niż 5 dni, Prognozowana liczba dni bez opadu (PR<1mm)przy temperaturze śr. dobowej>5oC, uśredniona dla dekad w horyzoncie do 2100 roku, na podstawie skorygowanej wiązki modeli klimatu z repozytorium EURO-CORDEX, dla scenariusza RCP4.5, w rozdzielczości 0.11ᴼ

Prognozowana liczba dni bez opadu (PR<1mm) przy temperaturze śr. dobowej>5oC, uśredniona dla dekad w horyzoncie do 2100 roku, na podstawie skorygowanej wiązki modeli klimatu z repozytorium EURO-CORDEX, dla scenariusza RCP8.5, w rozdzielczości 0.11ᴼ

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps