Klimada 2.0
Logotypy

Wymiana ciepłowniczych sieci kanałowych na preizolowane

Sektor

Energetyka, Budownictwo

Zagrożenia

Niska temperatura; w tym mróz; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; Podtopienia

Opis praktyki

Praktyka wymiany ciepłowniczych sieci kanałowych na preizolowane ma na celu poprawę jakości dystrybucji ciepła w gminie. W ramach realizacji tej praktyki korzystne jest wdrożenie systemu tzw. inteligentnych sieci zdalnie sterownych i dostosowanych do faktycznego zapotrzebowania na ciepło. W ramach praktyki realizowana jest przebudowa istniejącej magistrali napowietrznej na magistralę w technologii rur preizolowanych ułożoną w gruncie. Ponadto realizowana jest likwidacja istniejących grupowych węzłów cieplnych i ich zamiana na węzły kompaktowe w zabudowie wielorodzinnej oraz wymiana osiedlowych sieci niskoparametrowych.

Warunki wdrożenia praktyki

Praktyka wymaga pozyskania decyzji i pozwoleń wynikających z ustaw Prawo budowlane i w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Praktyka może wymagać przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Wskaźnik produktu

Długość przebudowanej magistrali ciepłowniczej [m]

Wskaźnik rezultatu

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [GJ/rok]

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps