Klimada 2.0
Logotypy

Zaproszenie na konferencję online pn. „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym” 20 stycznia 2021 r.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie wraz z Partnerami -Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Instytutem Nauk Prawnych PAN mają zaszczyt zaprosić na konferencję pn. „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym”.

Konferencja realizowana jest w ramach  projektu pn. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konferencja odbędzie się 20 stycznia 2021 r. w formie online.

Celem konferencji jest wymiana poglądów przedstawicieli nauki, prawników-praktyków, przedstawicieli organów administracji publicznej, ekspertów zajmujących się zmianami klimatu i przedstawicieli różnych sektorów gospodarki na temat regulacji prawnych związanych ze zmianami klimatu. Zakres merytoryczny konferencji obejmować będzie zagadnienia dotyczące:

  • kształtowania polityki w zakresie zmian klimatu oraz uwarunkowań (zarówno prawnych, jak i pozaprawnych) działań podejmowanych w obszarze zmian klimatu – na szczeblu unijnym oraz krajowym;
  • tworzenia, stosowania i egzekwowania prawa zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu na różnych szczeblach – na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym;
  • materialnego prawa zmian klimatu (mitygacja, adaptacja, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych).

Program konferencji dostępny jest TUTAJ.

Program konferencji zakłada panele równoległe w sesji III. Zachęcamy do udziału w panelu głównym (otwarcie, sesja I i sesja II) oraz w wybranym panelu równoległym.

Zachęcamy do udziału w konferencji. Rejestracja uczestnictwa odbywa się za pośrednictwem poniższych formularzy zgłoszeniowych:

I. Rejestracja na sesję I, sesję II oraz sesję III panel 2:

Konferencja Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym (clickmeeting.com)

II. Rejestracja na sesję III panel 1:

Konferencja Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego – sesja III, panel 1 (clickmeeting.com)

III. Rejestracja na sesję III panel 3:

Konferencja Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego – sesja III, panel 3 (clickmeeting.com)

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps