Klimada 2.0
Logotypy

Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko. PODRĘCZNIK

Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko. PODRĘCZNIK

Przezwyciężenie kryzysu klimatycznego wymaga transformacji gospodarki w bezprecedensowej skali. Oznacza to, że we wszelkich podejmowanych przez nas decyzjach konieczne jest rozważenie, czy skutki tych decyzji przyczynią się do łagodzenia zmian klimatu oraz budowania struktur społecznych i przestrzennych odpornych na te zmiany. Wymaga to poszerzenia spojrzenia i świadomego włączania w system ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) kwestii klimatu globalnego oraz negatywnych skutków zmian klimatu. Wymaga lepszego zrozumienia oddziaływań pomiędzy klimatem i przedsięwzięciem, które w wyniku zmian klimatu mogą zostać spotęgowane i przejawiać się – pomijanymi dotychczas w ocenach – skutkami w środowisku.

Chcąc przybliżać i pogłębiać tematykę uwzględnienia zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu w OOŚ przygotowaliśmy Podręcznik z myślą o autorkach i autorach raportów OOŚ, inwestorach i projektantach. Podręcznik skierowany jest także do przedstawicieli organów ochrony środowiska, w szczególności poziomu lokalnego, oraz innych interesariuszach procesów OOŚ.

Coraz bogatsza literatura przedmiotu oraz nowe przepisy prawa wdrażające politykę klimatyczną i regulujące system ocen środowiskowych wymagają ciągłego aktualizowania i doskonalenie metod ocen oddziaływania. Autorki i autorzy Podręcznika pragną podkreślić, że zaprezentowane w Podręczniku podejście do uwzględniania zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian w OOŚ jest jednym z wielu możliwych podejść metodycznych.

Plik do pobrania tutaj>>

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps