Zmiany klimatu

Nasz klimat podlega zmianom. Zmiany klimatu są widoczne w skali globalnej – obserwujemy wzrost temperatury powietrza przy powierzchni ziemi oraz temperatury oceanu, powszechne staje się topnienie lodu oraz podnosi się globalny średni poziom morza. Wraz z tymi zmianami dochodzi do wzrostu intensywności i częstotliwości wielu zjawisk klimatycznych, takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe: ulewy i burze, fale upałów, grad czy tornada. Wiemy już, że w przyszłości zjawiska te będą przynosić coraz dotkliwsze skutki dla społeczeństw i gospodarki. Wiemy także, że bardzo prawdopodobną przyczyną ocieplenia klimatu jest wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze w wyniku emisji z działalności człowieka.

Czym jest system klimatyczny oraz jakie są obserwowane zmiany i ich przyczyny – w atmosferze, oceanach, kriosferze, ekosystemach, powierzchni ziemi? Jakie są skutki zmiany temperatury powietrza dla Ziemi? Jakie będą konsekwencje tych zmian dla atmosfery (cyrkulacji, jej składu chemicznego i struktury), dla oceanów, dla obiegu wody w przyrodzie i ekosystemów, wreszcie –  dla życia człowieka? Na czym polega modelowanie zmian klimatu i jak opracowuje się scenariusze klimatyczne? Jakie są metody ograniczenia skutków globalnego ocieplenia?

Na te pytania i jeszcze wiele innych będziemy sukcesywnie odpowiadać na Platformie Informatycznej Projektu. Zapraszamy do korzystania z portalu. 

Czym są pory roku i jaki mają wpływ na życie roślin i zwierząt? Co to jest fenologia i jaki ma związek z porami roku?

Aerozole atmosferyczne to pyły i kropelki zawieszone w powietrzu, częściowo bilansujące wpływ CO2 na globalne ocieplenie. Efekt aerozolowy jest przykładem złożoności interakcji kształtujących klimat Ziemi.