E-learning

Zmiany klimatu – jak je dostrzec i z czego wynikają oraz jak je ograniczać?


Kl. 1-3 materiały dla prowadzącego lekcję.

Sprawdź ze swoimi uczniami odpowiedzi na te pytania za pomocą poglądowego doświadczenia i animacji oraz aktywizujących zabaw edukacyjnych.
Wszystko zebrane w spójny, przejrzysty scenariusz lekcji z odpowiadającą mu prezentacją slajdów oraz kartami pracy z kryteriami sukcesu i zadaniami tworzącymi uczniowską notatkę.Zmiany klimatu – jak je dostrzec i zmierzyć, co jest ich przyczyną, jak wpływać na ich ograniczenie? Wpływ człowieka, ich konsekwencje i metody ograniczania.


Kl. 4-6 materiały dla prowadzącego lekcję.

Opowiedz o nich uczniom za pomocą poglądowego doświadczenia i animacji, oraz aktywizujących zabaw edukacyjnych i mobilizującej do działań ankiety.
Przekaż wiedzę w oparciu o spójny scenariusz lekcji, z odpowiadającą mu prezentacją slajdów oraz kartami pracy z kryteriami sukcesu i zadaniami tworzącymi uczniowską notatkę.Zmiany klimatu – jak je dostrzec i zmierzyć, co jest ich przyczyną, jak wpływać na ich ograniczenie? Wpływ gazów cieplarnianych, konsekwencje ich emisji i metody ograniczenia.


Kl. 7-8 materiały dla prowadzącego lekcję.

Scenariusz lekcji z eksperymentem i gotową prezentacją slajdów, karty pracy z kryteriami sukcesu.
Przekaż swoim uczniom wiedzę na temat zmian klimatu, ich konsekwencji i metod wpływu na ich ograniczenie.

Zadanie (E-learning) otrzymało dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn. „Clim Child – co dziecko powinno wiedzieć o zmianach klimatu”. Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 1 845 861,00 PLN. Kwota Dotacji do 1 346 392,00 PLN.