E-learning

Materiały dla prowadzącego lekcję

Materiały dla kół zainteresowań

Filmy edukacyjne

Kursy e-learningowe


Zadanie (E-learning) otrzymało dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn. „Clim Child – co dziecko powinno wiedzieć o zmianach klimatu”. Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 1 845 861,00 PLN. Kwota Dotacji do 1 346 392,00 PLN.