Organizowane wydarzenia i publikacje CSPK

Publikacje CSPK w czasopismach prawniczych i czasopiśmie dot. polityki klimatyczno-energetycznej

Centrum Studiów Prawno-Klimatycznych prowadzi badania dotyczące prawa zmian klimatu. Oprócz wydanych przez CSPK monografii poświęconych zmianom klimatu w świetle prawa oraz prawnych aspektów adaptacji do zmian klimatu (monografie dostępne pod adresem: https://klimada2.ios.gov.pl/publikacja-monografii-naukowych/), eksperci CSPK publikowali również w czasopismach naukowych i czasopiśmie branżowym dot. polityki klimatyczno-energetycznej. Poniżej zaprezentowano krótkie opisy publikowanych artykułów, wraz z miejscem publikacji…

czytaj więcej 

Publikacja materiałów z seminarium on-line dot. wskaźników adaptacyjnych z 22, 25 i 29 listopada 2021 r.

W trakcie trzech dni seminaryjnych przedstawicielki Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych prezentowały raport powstały w następstwie realizacji dzieła pt.: „Opracowanie wskaźników i wytycznych ich monitorowania mających na celu uwzględnienie problematyki adaptacji do zmian klimatu w procesie projektowania przepisów prawnych i oceny efektywności tych przepisów w zakresie dostosowania społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska naturalnego do zmian…

czytaj więcej 

Publikacja Raportu nt. wskaźników adaptacyjnych i wytycznych ich monitorowania

Udostępniamy Państwu raport zawierający propozycje wskaźników i wytycznych ich monitorowania mających na celu uwzględnienie problematyki adaptacji do zmian klimatu w procesie projektowania przepisów prawnych i oceny efektywności tych przepisów w zakresie dostosowania społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska naturalnego do zmian klimatu.  Raport powstał w wyniku zamówienia publicznego zrealizowanego w ramach projektu pt. „Baza Wiedzy o zmianach…

czytaj więcej 

Publikacja monografii naukowych

W dniu 28 grudnia 2021 r. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego opublikowało trzy monografie naukowe powstałe w ramach projektu pt. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”…

czytaj więcej 
znak paragrafu z zielonych liści oraz napis Zmiany klimatu w świetle prawa UE i polskiego na tle porównawczym. Konferencja online 20 stycznia 2021 r.o 9.00

Relacja z konferencji „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym” 20 stycznia 2021

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyła się konferencja „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym” organizowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Partnerami – Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk….

czytaj więcej 

Publikacja materiałów z seminarium adaptacyjnego online z 18 i 25 stycznia 2021 r.

W dniach 18 i 25 stycznia 2021 r. odbyły się seminaria adaptacyjne organizowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ramach  projektu pt. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków…

czytaj więcej