Klimada 2.0
Logotypy

Publikacja materiałów z seminarium adaptacyjnego online z 18 i 25 stycznia 2021 r.

W dniach 18 i 25 stycznia 2021 r. odbyły się seminaria adaptacyjne organizowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ramach  projektu pt. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W seminariach wzięło udział łącznie 245 słuchaczy z Polski oraz z zagranicy, którzy mieli okazję zapoznać się problematyką adaptacji do zmian klimatu z perspektywy dokumentów strategicznych wybranych państw europejskich[1]. Podczas seminariów zaprezentowane zostały wyniki dzieła pn. „Analiza rozwiązań wprowadzanych w innych państwach europejskich w zakresie strategii, narzędzi prawnych i ekonomicznych pozwalających na przygotowanie gospodarki i społeczeństwa do zmian klimatu i przystosowanie do tych zmian” opracowanego na zlecenie Instytutu i dostępnego niżej.

Z treścią analizy można zapoznać się TUTAJ (PDF 1,62 MB)

Odpowiedzi na wybrane pytania zadane podczas seminariów można znaleźć TUTAJ (PDF 1.24 MB)

Zachęcamy do zapoznania się z interesującymi Państwa wystąpieniami zaprezentowanymi podczas seminariów.

  • Emil Wróblewski (IOŚ-PIB) – Adaptacja do zmian klimatu na gruncie UNFCCC (prezentację znajdziesz TUTAJ (PDF 4,07 MB))

Adaptacja do zmian klimatu na gruncie UNFCCC. – YouTube

  • Anna Rybicka (IOŚ-PIB) – Adaptacja do zmian klimatu jako element zarządzania ryzykiem (prezentację znajdziesz TUTAJ (PDF 1.48 MB))
  • Joanna Godlewska – Główne założenia metodologiczne przeprowadzonej oceny dokumentów strategicznych wybranych państw europejskich oraz wdrożonych w nich strategii/polityk związanych z przygotowaniem gospodarki i społeczeństwa do zmian klimatu (prezentację znajdziesz TUTAJ (PDF 1.33 MB))
  • Joanna Godlewska – Charakterystyka systemu dokumentów strategicznych dotyczących adaptacji do zmian klimatu w analizowanych krajach (prezentację znajdziesz TUTAJ (PDF 1.49 MB))
  • Edyta Sidorczuk-Pietraszko – Podejścia do analizy i prognozowania przyszłości oraz krajowych uwarunkowań w dokumentach dotyczących adaptacji (prezentację znajdziesz TUTAJ (PDF 2.48 MB))

Adaptacja do zmian klimatu jako element zarządzania ryzykiem. – YouTube

  • Edyta Sidorczuk-Pietraszko – Przegląd instrumentów adaptacji i kierunków działań (prezentację znajdziesz TUTAJ (PDF 4,07 MB))

Przegląd instrumentów adaptacji i kierunków działań w wybranych państwach europejskich. – YouTube

  • Joanna Godlewska – Podejście partycypacyjne w strategiach adaptacji (prezentację znajdziesz TUTAJ (PDF 1.43 MB))
  • Joanna Godlewska – Ocena przydatności i możliwości wykorzystania zidentyfikowanych rozwiązań w warunkach polskich – rekomendacje (prezentację znajdziesz TUTAJ (PDF 2.44 MB))

Ocena przydatności i możliwości wykorzystania zidentyfikowanych rozwiązań w warunkach polskich. – YouTube


[1]Austrii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec oraz Szwajcarii.

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps