Gra „Zmiany klimatu”

Karty do pobrania i wydruku znajdują się tutaj

Zasady gry w „Zmiany klimatu”:
• karty ułożone są w stosie przed graczami
• na zaprezentowanie hasła jest minuta (jeden z graczy odpowiedzialny jest za odmierzanie czasu)
• wraz z rozpoczęciem czasu, pierwszy z graczy odkrywa pierwszą kartę ze stosu, tak aby reszta graczy jej nie widziała, mówi z ilu słów
składa się hasło widoczne na karcie
• gracz, który odkrył kartę stara się opisać widniejące na niej hasło, jednak nie może w tym celu używać słów, które są wypisane na karcie
• pozostali gracze starają się odgadnąć hasło
• po upływie czasu lub po odgadnięciu hasła, kolejny gracz szykuje się do zaprezentowania następnej karty, itd.

Gra odbywa się w zespołach (3-4 osoby), które dostają komplet kart.
Gra toczy się, póki wszystkie zespoły nie zaprezentują sobie haseł na swoich kartach.
W podsumowaniu gry są wyświetlone slajdy ze zmianami klimatu.
Każda z nich zostaje nazwana i krótko omówiona.
Uczniowie zapisują poznane skutki zmian klimatu (karta pracy ćw. 4).