Klimada 2.0
Logotypy
1września

Światowy Dzień Akcji Szkół. Dołącz do Running Out of Time!

To licząca 7200 km, 38-dniowa sztafeta non-stop, organizowana przez The World Relay, podczas której będziemy mówić nie tylko o wpływie zmian klimatu na nasze życie, ale przede wszystkim skupimy się na inspirujących działaniach na rzecz klimatu. W ramach sztafety przekazywana będzie pałka zawierająca przesłanie od młodych ludzi do decydentów COP27. Biegacze wystartują z Glasgow w…

czytaj więcej 
31sierpnia

Makroekonomiczne skutki wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu w Polsce. Raport z analizy

Makroekonomiczne skutki wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu w Polsce. Raport z analizy

czytaj więcej 
31sierpnia

Analiza kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji

Analiza kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji

czytaj więcej 
29sierpnia

Opracowanie i aktualizacja dokumentacji wspierającej zarządzanie kryzysowe w jednostce samorządu terytorialnego

czytaj więcej 
29sierpnia

Wsparcie służb ratowniczych i organów zarządzania kryzysowego w zakresie reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń klimatycznych

czytaj więcej 
29sierpnia

Rozwój lokalnego systemu monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami klimatycznymi

czytaj więcej 
29sierpnia

Kształtowanie świadomości oraz pozytywnych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożeń klimatycznych

czytaj więcej 
29sierpnia

Wprowadzenie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury (BZI)

czytaj więcej 
29sierpnia

Optymalizacja zużycia i zwiększenie efektywności wykorzystania wody na obszarze gminy

czytaj więcej 

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525

e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps