Klimada 2.0
Logotypy
22czerwca

Webinar pt. „Adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko”

Zapraszamy na webinar pt. „Adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko”.

czytaj więcej 
15czerwca

Zachmurzenie ogólne

Zachmurzenie ogólne oraz odchylenie standardowe, uśrednione dla obszaru Polski Niepewność prognoz dla zachmurzenia ogólnego, uśrednionego dla obszaru Polski, w okresie 2006-2100, wyrażona jako odchylenie standardowe na podstawie skorygowanej wiązki modeli klimatu z repozytorium EURO-CORDEX (EUR_11) dla scenariusza RCP4.5 i RCP8.5 Zachmurzenie ogólne jako wartości roczne w okresie 2006-2100, na podstawie skorygowanej wiązki modeli klimatu z…

czytaj więcej 
15czerwca

Liczba dni z pokrywą śnieżną

Liczba dni z pokrywą śnieżną oraz odchylenie standardowe, uśrednione dla obszaru Polski Niepewność prognoz dla liczby dni z pokrywą śnieżną, uśredniona dla obszaru Polski, w okresie 2006-2100, wyrażona jako odchylenie standardowe na podstawie skorygowanej wiązki modeli klimatu z repozytorium EURO-CORDEX (EUR_11) dla scenariusza RCP4.5 i RCP8.5 Liczba dni z pokrywą śnieżną jako wartości roczne w…

czytaj więcej 
15czerwca

Grubość pokrywy śnieżnej

Średnia grubość pokrywy śnieżnej oraz odchylenie standardowe, uśrednione dla obszaru Polski Niepewność prognoz dla średniej grubości pokrywy śnieżnej, uśredniona dla obszaru Polski, w okresie 2006-2100, wyrażona jako odchylenie standardowe na podstawie skorygowanej wiązki modeli klimatu z repozytorium EURO-CORDEX (EUR_11) dla scenariusza RCP4.5 i RCP8.5 Średnia grubość pokrywy śnieżnej, uśredniony dla obszaru Polski jako wartości roczne…

czytaj więcej 
15czerwca

Liczba dni z przejściem przez 0 °C od marca do maja

Liczba dni z przejściem przez 0 °C od marca do maja, odchylenie standardowe, uśrednione dla obszaru Polski Niepewność prognoz dla liczby dni z przejściem przez 0 °C od marca do maja, uśredniona dla obszaru Polski, w okresie 2006-2100, wyrażona jako odchylenie standardowe na podstawie skorygowanej wiązki modeli klimatu z repozytorium EURO-CORDEX (EUR_11) dla scenariusza RCP4.5…

czytaj więcej 
10czerwca

Klasy 1-3

czytaj więcej 
10czerwca

Klasy 4-6

czytaj więcej 
10czerwca

Klasy 7-8

czytaj więcej 
10czerwca

Materiały dla prowadzącego lekcję

czytaj więcej 

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525

e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps