Klimada 2.0
Logotypy
31grudnia

Katalog dobrych praktyk adaptacyjnych

Katalog dobrych praktyk adaptacyjnych

czytaj więcej 
27grudnia

Interesariusze Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu – kim są, jak ich rozpoznać i zmapować?

samorzad.pap.pl

czytaj więcej 
21grudnia

Wskaźnik intensywności opadu

Wskaźnik intensywności opadu oraz odchylenie standardowe, uśrednione dla obszaru Polski Niepewność prognoz dla wskaźnika intensywności opadu, uśredniona dla obszaru Polski, w okresie 2006-2100, wyrażona jako odchylenie standardowe na podstawie skorygowanej wiązki modeli klimatu z repozytorium EURO-CORDEX (EUR_11) dla scenariusza RCP4.5 i RCP8.5 Wskaźnik intensywności opadu, uśredniona dla obszaru Polski jako wartości roczne w okresie 2006-2100,…

czytaj więcej 
20grudnia

Rozstrzygnięcie konkursu „Klimat się zmienia – czyli klimatyczna adaptacja”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs pt. „Klimat się zmienia – czyli klimatyczna adaptacja” organizowany w ramach projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” został rozstrzygnięty. Wśród indywidualnych uczestników szkolenia…

czytaj więcej 
20grudnia

Krajowa Polityka Miejska (KPM 2030) jako rama polityki klimatycznej w polskich miastach

rp.pl

czytaj więcej 
19grudnia

Zrównoważony rozwój miast. Działania adaptacyjne w planowaniu przestrzennym

portalsamorzadowy.pl

czytaj więcej 
13grudnia

CZY WIESZ, ILE FAKTYCZNIE KOSZTUJE DANA RZECZ?

Każda rzecz to m.in. koszt środowiskowy w postaci surowców, które musiały zostać zużyte do jej wyprodukowania. Szacuje się, że na obecnym poziomie konsumpcji zużywamy ekwiwalent 1,7 zasobów planety. Nadmierna eksploatacja Ziemi i jej zasobów znacząco osłabia zdolność przyrody do podtrzymywania życia, funkcjonowania społeczeństw i gospodarek. Postępująca urbanizacja, a także dotychczasowe modele produkcji i konsumpcji powodują, że przyroda…

czytaj więcej 
11grudnia

Jakie Święta? Eko, logiczne!

Statystyczny Polak planuje w tym roku przeznaczyć na świąteczne prezenty dla najbliższych kwotę 565 zł. Jest to o 13% więcej niż w ubiegłym roku. Nie rzadko kosztem oszczędności. Chociaż organizację Świąt zazwyczaj planujemy sfinansować przede wszystkim z bieżących dochodów (72,2%), to co czwarty Polak (24,1%) w tym celu planuje sięgnąć po oszczędności. 
Zanim jednak wpadniemy w szaleństwo zakupów, warto zastanowić się nad prawdziwymi kosztami, jakie ponosimy podczas tego święta masowej konsumpcji.

czytaj więcej 
4grudnia

Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027

„Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027”, został przygotowany dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przez Inicjatywę JASPERS we współpracy z Departamentem Funduszy Europejskich MKiŚ i stanowi aktualizacją „Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności…

czytaj więcej 

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps