Klimada 2.0
Logotypy

Metodyka opracowania projekcji klimatycznych

Wyniki globalnych modeli klimatu (ang. GCM – Global Climate Models) ze względu na rozdzielczość nie są wystarczające na potrzeby planowania działań adaptacyjnych w poszczególnych krajach. Do tego celu stosowane są regionalne modele klimatu (ang. RCM – Regional Climate Models) wykorzystujące technikę dynamicznego skalowania dla zwiększenia rozdzielczości danych przestrzennych (ang. downscaling). Celem uzyskania lepszej reprezentacji cech lokalnych wyniki prognoz regionalnych można poddać dalszemu procesowi downscalingu statystycznego z wykorzystaniem dostępnych obserwacji.

Wyniki modeli globalnych stanowiących podstawę opracowania Raportów Oceny IPCC stanowią informację referencyjną dla opracowań scenariuszy zmian klimatu. Aktualne wyniki pochodzą ze zbioru Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5)[1]. Na bazie tych wyników powstają projekcje regionalne w ramach międzynarodowej inicjatywy CORDEX[2], której częścią dla obszaru Europu jest EuroCORDEX[3]. W ramach EuroCORDEX. powstają wiązki (ang. ensemble) symulacji regionalnych modeli klimatycznych, w których wymuszeniem zewnętrznym są ogólne modele cyrkulacji (GCM) pochodzące ze zbioru CMIP5. Wynik modeli z repozytorium EuroCORDEX stanowią dane wejściowe do badań nad regionalnymi oddziaływaniami zmian klimatu w różnych sektorach w większości krajów europejskich.

Wzorując się na licznych doświadczeniach europejskich, warunki przyszłego klimatu dla obszaru Polski opracowano w oparciu o symulacje klimatyczne udostępniane w ramach projektu EuroCORDEX. Wyniki EuroCORDEX dostępne są dla okresu 2006-2100. Wykorzystano dostępne symulacje regionalnych modeli klimatu, dla obszaru obejmującego całą Europę, na siatce regularnej w rozdzielczości 0.11o (ok. 12,5km).

Wszystkie symulacje EuroCORDEX zostały przeprowadzone na siatce zrotowanej z biegunem wyznaczonym współrzędnymi 162°W i 39.25°N. Domena obliczeniowa obejmuje obszar od ok. 22°W do 45°E oraz od 27°N do 72°N.

Domena obliczeniowa EuroCORDEX (źródło: https://euro-cordex.net/).

Z repozytorium EuroCORDEX pobrano wszystkie dostępne realizacje dla parametrów:

  • Temperatura średniodobowa (symbol) | (macierz RCM/GCM – html – tabele na dole )
  • Temperatura minimalna dobowa (symbol) | (macierz RCM/GCM GCM – html – jw.)
  • Temperatura maksymalna dobowa (symbol) | (macierz RCM/GCM GCM – html – jw. )
  • Dobowa suma opadu (symbol) | (macierz RCM/GCM GCM – html – jw.)
  • Dobowa suma promieniowania krótkofalowego (macierz RCM/GCM GCM – html – to do)
  • Średnie dobowe składowe prędkości wiatru (symbol) | (macierz RCM/GCM GCM – html – to do)

Dla każdego parametru dostępne było kilkanaście realizacji. Pojedyncza unikatowa realizacja jest jednoznacznie określona modelem globalnym klimatu (GCM) którego wyniki zostały wykorzystane jako tzw. warunki brzegowe do symulacji oraz modelem regionalnym klimatu (RCM) wykorzystanym jako narzędzie obliczeniowe do downscalingu dynamicznego.

Do obliczenia finalnego scenariusza dla Polski zastosowano dodatkowo skalowanie statystyczne w oparciu o historyczne dane bazujące na obserwacjach oraz podejście wiązkowe pozwalające na ocenę niepewności projekcji (html).


[1] https://www.wcrp-climate.org/wgcm-cmip/wgcm-cmip5

[2] https://www.cordex.org/

[3] http://www.euro-cordex.net

Tabela 1. Wykorzystane symulacje wymuszenia z globalnych modeli klimatu i regionalnych modeli klimatu (GCM/RCM), Skorygowanej z wykorzystaniem pól temperatury  ERA5 (symulacje dla TAS, TASMAX, TASMIN, PR), IMiGW ( symulacje dla TAS, TASMAX, TASMIN, PR), EOBS ( symulacje dla TAS,TASMAX, TASMIN) i UERRY ( symulacje dla TAS) dla scenariuszy RCP4.5 i RCP8.5.

RCP 4.5RCP 8.5
Średnia temperatura
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_CLMcom-CCLM4
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_CNRM-ALADIN53
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_RMIB-UGent-ALARO
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_SMHI-RCA4
ICHEC-EC-EARTH_r1i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH_r3i1p1_DMI-HIRHAM5
ICHEC-EC-EARTH_r12i1p1_CLMcom-CCLM4
ICHEC-EC-EARTH_r12i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH_r12i1p1_SMHI-RCA4
IPSL-IPSL-CM5A-MR_r1i1p1_IPSL-INERIS-WRF331F
MPI-M-MPI-ESM-LR_r1i1p1_CLMcom-CCLM4
MPI-M-MPI-ESM-LR_r1i1p1_MPI-CSC-REMO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR_r1i1p1_SMHI-RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR_r2i1p1_MPI-CSC-REMO2009
NCC-NorESM1-M_r1i1p1_DMI-HIRHAM5
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_CLMcom-CCLM4
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_CNRM-ALADIN53
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_RMIB-UGent-ALARO
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_SMHI-RCA4
ICHEC-EC-EARTH_r1i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH_r12i1p1_CLMcom-CCLM4
ICHEC-EC-EARTH_r12i1p1_SMHI-RCA4
IPSL-IPSL-CM5A-MR_r1i1p1_IPSL-INERIS-WRF331F
MPI-M-MPI-ESM-LR_r1i1p1_CLMcom-CCLM4
MPI-M-MPI-ESM-LR_r1i1p1_MPI-CSC-REMO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR_r1i1p1_SMHI-RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR_r2i1p1_MPI-CSC-REMO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_UHOH-WRF361H
NCC-NorESM1-M_r1i1p1_DMI-H
Maksymalna średnia temperatura
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_CNRM-ALADIN53
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_SMHI-RCA4
ICHEC-EC-EARTH_r1i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r3i1p1_DMI-HIRHAM
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_CLMcom-CCLM4
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_SMHI-RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_CLMcom-CCLM4
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_MPI-CSC-REMO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_SMHI-RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR _r2i1p1_MPI-CSC-REMO2009
NCC-NorESM1-M _r1i1p1_DMI-HIRHAM5

CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_CNRM-ALADIN53
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_SMHI-RCA4
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_DMI-HIRHAM5
ICHEC-EC-EARTH_r1i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r3i1p1_DMI-HIRHAM
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_CLMcom-CCLM4
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_SMHI-RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_CLMcom-CCLM4
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_MPI-CSC-REMO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_SMHI-RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR _r2i1p1_MPI-CSC-REMO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR_r1i1p1_UHOH-WRF361H
NCC-NorESM1-M _r1i1p1_DMI-HIRHAM5
Minimalna średnia temperatura
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CLMcom-CCLM4
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CNRM-ALADIN53
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_SMHI-RCA4
ICHEC-EC-EARTH _r1i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r3i1p1_DMI-HIRHAM5
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_CLMcom-CCLM4
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_SMHI-RCA4
IPSL-CM5A-MR _r1i1p1_IPSL-INERIS-WRF331F
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_CLMcom-CCLM4
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_SMHI-RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR _r2i1p1_MPI-CSC-REMO2009
NCC-NorESM1-M _r1i1p1_DMI-HIRHAM5
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CLMcom-CCLM4
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CNRM-ALADIN53
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_SMHI-RCA4
ICHEC-EC-EARTH _r1i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_CLMcom-CCLM4
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_SMHI-RCA4
IPSL-CM5A-MR _r1i1p1_IPSL-INERIS-WRF331F
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_CLMcom-CCLM4
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_SMHI-RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR _r2i1p1_MPI-CSC-REMO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r1i1p1_UHOH-WRF361H
NCC-NorESM1-M _r1i1p1_DMI-HIRHAM5
Opad
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CNRM-ALADIN53
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_RMIB-UGent-ALARO-0
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_SMHI-RCA4
ICHEC-EC-EARTH_ r1i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH_ r3i1p1_DMI-HIRHAM5
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_SMHI-RCA4
IPSL-IPSL-CM5A-MR _r1i1p1_IPSL-INERIS-WRF331F
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_MPI-CSC-REMO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_SMHI-RCA4
NCC-NorESM1-M _r1i1p1_DMI-HIRHAM5
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CNRM-ALADIN53
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_RMIB-UGent-ALARO-0
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_SMHI-RCA4
ICHEC-EC-EARTH_ r1i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH_ r3i1p1_DMI-HIRHAM5
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_SMHI-RCA4
IPSL-IPSL-CM5A-MR _r1i1p1_IPSL-INERIS-WRF331F
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_MPI-CSC-REMO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_SMHI-RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_UHOH-WRF361H
NCC-NorESM1-M _r1i1p1_DMI-HIRHAM5
Promieniowanie
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CNRM-ALADIN53
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_KNMI-RACMO22E
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_SMHI-RCA4
ICHEC-EC-EARTH_r1i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r3i1p1_DMI-HIRHAM5
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_SMHI-RCA4
IPSL-IPSL-CM5A-MR _r1i1p1_IPSL-INERIS-WRF331F
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_MPI-CSC-REMO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_SMHI-RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR _r2i1p1_MPI-CSC-REMO2009
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1_GERICS-REMO2015
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CNRM-ALADIN53
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_KNMI-RACMO22E
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_SMHI-RCA4
ICHEC-EC-EARTH_r1i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r3i1p1_DMI-HIRHAM5
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_SMHI-RCA4
IPSL-IPSL-CM5A-MR _r1i1p1_IPSL-INERIS-WRF331F
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_KNMI-RACMO22E
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_MPI-CSC-REMO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_SMHI-RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR _r2i1p1_MPI-CSC-REMO2009
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1_GERICS-REMO201
Wiatr
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CNRM-ALADIN63
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_KNMI-RACMO22E
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_SMHI-RCA4
ICHEC-EC-EARTH _r1i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r3i1p1_DMI-HIRHAM5
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_SMHI-RCA4
IPSL-IPSL-CM5A-MR _r1i1p1_IPSL-WRF381P
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_MPI-CSC-REMO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR_r1i1p1_SMHI-RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR _r2i1p1_MPI-CSC-REMO2009
NCC-NorESM1-M _r1i1p1_DMI-HIRHAM5
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_CNRM-ALADIN63
ICHEC-EC-EARTH _r1i1p1_KNMI-RACMO22E
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_KNMI-RACMO22E
IPSL-IPSL-CM5A-MR _r1i1p1_IPSL-WRF381P
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_CLMcom-CCLM4-8-17
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_MPI-CSC-REMO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR_r1i1p1_SMHI-RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR _r2i1p1_MPI-CSC-REMO2009
MPI-M-MPI-ESM-LR_r1i1p1_UHOH-WRF361H
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1_IPSL-WRF381P


Wilgotność
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_KNMI-RACMO22
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_SMHI-RCA
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_KNMI-RACMO22
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_SMHI-RCA
ICHEC-EC-EARTH _r1i1p1_KNMI-RACMO22
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_KNMI-RACMO22
ICHEC-EC-EARTH _r3i1p1_DMI-HIRHAM
IPSL-IPSL-CM5A-MR _r1i1p1_SMHI-RCA
MPI-M-MPI-ESM-LR _r1i1p1_SMHI-RCA4
NCC-NorESM1-M _r1i1p1_DMI-HIRHAM
NCC-NorESM1-M _r1i1p1_GERICS-REMO201
NCC-NorESM1-M _r1i1p1_SMHI-RCA
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_KNMI-RACMO22
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_SMHI-RCA
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_KNMI-RACMO22
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_SMHI-RCA
ICHEC-EC-EARTH _r1i1p1_KNMI-RACMO22
ICHEC-EC-EARTH _r3i1p1_DMI-HIRHAM
NCC-NorESM1-M _r1i1p1_DMI-HIRHAM
NCC-NorESM1-M _r1i1p1_GERICS-REMO201
NCC-NorESM1-M _r1i1p1_SMHI-RCA


Śnieg
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_KNMI-RACMO22E
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_rcp45_r1i1p1_SMHI-RCA4
ICHEC-EC-EARTH_r12i1p1_KNMI-RACMO22
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_SMHI-RCA
ICHEC-EC-EARTH _r1i1p1_KNMI-RACMO22
ICHEC-EC-EARTH_r3i1p1_DMI-HIRHAM
IPSL-IPSL-CM5A-MR _r1i1p1_SMHI-RCA
MPI-M-MPI-ESM-LR _r2i1p1_SMHI-RCA
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1_DMI-HIRHAM
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1_SMHI-RCA
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 _r1i1p1_KNMI-RACMO22E
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_rcp45_r1i1p1_SMHI-RCA4
ICHEC-EC-EARTH_r12i1p1_KNMI-RACMO22
ICHEC-EC-EARTH _r12i1p1_SMHI-RCA
ICHEC-EC-EARTH _r1i1p1_KNMI-RACMO22
ICHEC-EC-EARTH_r3i1p1_DMI-HIRHAM
IPSL-IPSL-CM5A-MR _r1i1p1_SMHI-RCA
MPI-M-MPI-ESM-LR _r2i1p1_SMHI-RCA
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1_DMI-HIRHAM
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1_SMHI-RCA
Chmury
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_CNRM-ALADIN6
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_r1i1p1_KNMI-RACMO22
ICHEC-EC-EARTH_r1i1p1_KNMI-RACMO22
ICHEC-EC-EARTH_r3i1p1_DMI-HIRHAM
ICHEC-EC-EARTH_r12i1p1_SMHI-RCA
ICHEC-EC-EARTH_r12i1p1_GERICS-REMO201
ICHEC-EC-EARTH_r12i1p1_KNMI-RACMO22
IPSL-IPSL-CM5A-MR_r1i1p1_SMHI-RCA
MPI-M-MPI-ESM-LR_r1i1p1_SMHI-RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR_r1i1p1_MPI-CSC-REMO200
MPI-M-MPI-ESM-LR_r2i1p1_MPI-CSC-REMO200
NCC-NorESM1-M_r1i1p1_GERICS-REMO201
NCC-NorESM1-M_r1i1p1_DMI-HIRHAM
NCC-NorESM1-M_r1i1p1_SMHI-RCACCCma-CanESM2_rcp85_r1i1p1_GERICS-REMO201
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5_rcp85_r1i1p1_CLMcom-ETH-COSMO-crCLIM-v1
ICHEC-EC-EARTH_rcp85_r12i1p1_SMHI-RCA
ICHEC-EC-EARTH_rcp85_r1i1p1_KNMI-RACMO22
ICHEC-EC-EARTH_rcp85_r1i1p1_SMHI-RCA
IPSL-IPSL-CM5A-MR_rcp85_r1i1p1_DMI-HIRHAM
IPSL-IPSL-CM5A-MR_rcp85_r1i1p1_GERICS-REMO201
IPSL-IPSL-CM5A-MR_rcp85_r1i1p1_KNMI-RACMO22
IPSL-IPSL-CM5A-MR_rcp85_r1i1p1_SMHI-RCA
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r1i1p1_CLMcom-ETH-COSMO-crCLIM-v1
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r1i1p1_CNRM-ALADIN6
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r1i1p1_DMI-HIRHAM
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r1i1p1_KNMI-RACMO22
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r1i1p1_MPI-CSC-REMO200
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r1i1p1_SMHI-RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r2i1p1_CLMcom-ETH-COSMO-crCLIM-v1
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r2i1p1_MPI-CSC-REMO200
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r2i1p1_SMHI-RCA
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r3i1p1_CLMcom-ETH-COSMO-crCLIM-v1
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r3i1p1_GERICS-REMO201
MPI-M-MPI-ESM-LR_rcp85_r3i1p1_SMHI-RCA
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1_CLMcom-ETH-COSMO-crCLIM-v1
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1_DMI-HIRHAM
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1_GERICS-REMO201
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1_KNMI-RACMO22
NCC-NorESM1-M_rcp85_r1i1p1_SMHI-RCA

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525

e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps