Klimada 2.0
Logotypy

Metodyka opracowania projekcji klimatycznych

Wyniki globalnych modeli klimatu (ang. GCM – Global Climate Models) ze względu na rozdzielczość nie są wystarczające na potrzeby planowania działań adaptacyjnych w poszczególnych krajach. Do tego celu stosowane są regionalne modele klimatu (ang. RCM – Regional Climate Models) wykorzystujące technikę dynamicznego skalowania dla zwiększenia rozdzielczości danych przestrzennych (ang. downscaling). Celem uzyskania lepszej reprezentacji cech lokalnych wyniki prognoz regionalnych można poddać dalszemu procesowi downscalingu statystycznego z wykorzystaniem dostępnych obserwacji.

Wyniki modeli globalnych stanowiących podstawę opracowania Raportów Oceny IPCC stanowią informację referencyjną dla opracowań scenariuszy zmian klimatu. Aktualne wyniki pochodzą ze zbioru Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5)[1]. Na bazie tych wyników powstają projekcje regionalne w ramach międzynarodowej inicjatywy CORDEX[2], której częścią dla obszaru Europu jest EuroCORDEX[3]. W ramach EuroCORDEX. powstają wiązki (ang. ensemble) symulacji regionalnych modeli klimatycznych, w których wymuszeniem zewnętrznym są ogólne modele cyrkulacji (GCM) pochodzące ze zbioru CMIP5. Wynik modeli z repozytorium EuroCORDEX stanowią dane wejściowe do badań nad regionalnymi oddziaływaniami zmian klimatu w różnych sektorach w większości krajów europejskich.

Wzorując się na licznych doświadczeniach europejskich, warunki przyszłego klimatu dla obszaru Polski opracowano w oparciu o symulacje klimatyczne udostępniane w ramach projektu EuroCORDEX. Wyniki EuroCORDEX dostępne są dla okresu 2006-2100. Wykorzystano dostępne symulacje regionalnych modeli klimatu, dla obszaru obejmującego całą Europę, na siatce regularnej w rozdzielczości 0.11o (ok. 12,5km).

Wszystkie symulacje EuroCORDEX zostały przeprowadzone na siatce zrotowanej z biegunem wyznaczonym współrzędnymi 162°W i 39.25°N. Domena obliczeniowa obejmuje obszar od ok. 22°W do 45°E oraz od 27°N do 72°N.

Domena obliczeniowa EuroCORDEX (źródło: https://euro-cordex.net/).

Z repozytorium EuroCORDEX pobrano wszystkie dostępne realizacje dla parametrów:

 • Temperatura średniodobowa (symbol) | (macierz RCM/GCM – html – tabele na dole )
 • Temperatura minimalna dobowa (symbol) | (macierz RCM/GCM GCM – html – jw.)
 • Temperatura maksymalna dobowa (symbol) | (macierz RCM/GCM GCM – html – jw. )
 • Dobowa suma opadu (symbol) | (macierz RCM/GCM GCM – html – jw.)
 • Dobowa suma promieniowania krótkofalowego (macierz RCM/GCM GCM – html – to do)
 • Średnie dobowe składowe prędkości wiatru (symbol) | (macierz RCM/GCM GCM – html – to do)

Dla każdego parametru dostępne było kilkanaście realizacji. Pojedyncza unikatowa realizacja jest jednoznacznie określona modelem globalnym klimatu (GCM) którego wyniki zostały wykorzystane jako tzw. warunki brzegowe do symulacji oraz modelem regionalnym klimatu (RCM) wykorzystanym jako narzędzie obliczeniowe do downscalingu dynamicznego.

Do obliczenia finalnego scenariusza dla Polski zastosowano dodatkowo skalowanie statystyczne w oparciu o historyczne dane bazujące na obserwacjach oraz podejście wiązkowe pozwalające na ocenę niepewności projekcji (html).


[1] https://www.wcrp-climate.org/wgcm-cmip/wgcm-cmip5

[2] https://www.cordex.org/

[3] http://www.euro-cordex.net

Tabela 1. Wykorzystane symulacje wymuszenia z globalnych modeli klimatu i regionalnych modeli klimatu (GCM/RCM), Skorygowanej z wykorzystaniem pól temperatury  ERA5 (symulacje dla TAS, TASMAX, TASMIN, PR), IMiGW ( symulacje dla TAS, TASMAX, TASMIN, PR), EOBS ( symulacje dla TAS,TASMAX, TASMIN) i UERRY ( symulacje dla TAS) dla scenariuszy RCP4.5 i RCP8.5.

Temperatura średnia dobowa

RCP 4.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
NCC13
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
NorESM1-M
CLMcom3
CNRM1
RMIB-UGent4
SMHI5
KNMI7
DMI8
CLMcom3
KNMI7
SMHI5
IPSL9-INERIS10
CLMcom3
MPI11-CSC12
MPI11-CSC12
SMHI5
DMI8
CCLM4-8-17
ALADIN53
ALARO
RCA4
RACMO22E
HIRHAM5
CCLM4-8-17
RACMO22E
RCA4
WRF331F
CCLM4-8-17
REMO2009
REMO2009
RCA4
HIRHAM5
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1a
v2
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r3i1p1
r12i1p1
r12i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r2i1p1
r1i1p1
r1i1p1

RCP 8.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
NCC13
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
NorESM1-M
CLMcom3
CNRM1
RMIB-Ugent4
SMHI5
KNMI7
CLMcom3
SMHI5
IPSL9-INERIS10
CLMcom3
MPI11-CSC12
SMHI5
MPI11-CSC12
UHOH14
DMI8
CCLM4-8-17
ALADIN53
ALARO
RCA4
RACMO22E
CCLM4-8-17
RCA4
WRF331F
CCLM4-8-17
REMO2009
RCA4
REMO2009
WRF361H
HIRHAM5
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1a
v1
v1
v2
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r2i1p1
r1i1p1
r1i1p1

Temperatura maksymalna dobowa

RCP 4.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
NCC13
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
NorESM1-M
CLMcom3
CNRM1
SMHI5
KNMI7
KNMI7
DMI8
CLMcom3
SMHI5
IPSL9-INERIS10
CLMcom3
SMHI5
MPI11-CSC12
MPI11-CSC12
DMI8
CCLM4-8-17
ALADIN53
RCA4
RACMO22E
RACMO22E
HIRHAM5
CCLM4-8-17
RCA4
WRF331F
CCLM4-8-17
RCA4
REMO2009
REMO2009
HIRHAM5
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1a
v1
v1
v2
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r3i1p1
r12i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r2i1p1
r1i1p1

RCP 8.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
NCC13
NCC13
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
NorESM1-M
NorESM1-M
CLMcom3
CNRM1
SMHI5
DMI8
KNMI7
KNMI7
DMI8
CLMcom3
SMHI5
CLMcom3
UHOH14
SMHI5
MPI11-CSC12
MPI11-CSC12
DMI8
DMI8
CCLM4-8-17
ALADIN53
RCA4
HIRHAM5
RACMO22E
RACMO22E
HIRHAM5
CCLM4-8-17
RCA4
CCLM4
WRF361H
RCA4
REMO2009
REMO2009
HIRHAM5
HIRHAM5
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1a
v1
v1
v2
V3
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r3i1p1
r12i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r2i1p1
r1i1p1
r1i1p1

Temperatura minimalna dobowa

RCP 4.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
NCC13
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
NorESM1-M
CNRM1
SMHI5
KNMI7
KNMI7
DMI8
CLMcom1
SMHI5
IPSL9-INERIS10
CLMcom3
SMHI5
MPI11-CSC12
DMI8
ALADIN53
RCA4
RACMO22E
RACMO22E
HIRHAM5
CCLM4-8-17
RCA4
WRF331F
CCLM4-8-17
RCA4
REMO2009
HIRHAM5
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1a
v1
v2
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r3i1p1
r12i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r2i1p1
r1i1p1

RCP 8.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
NCC13
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
NorESM1-M
CLMcom3
CNRM1
SMHI5
KNMI7
CLMcom3
SMHI5
IPSL9-INERIS10
CLMcom3
SMHI5
UHOH14
MPI11-CSC12
DMI8
CCLM4-8-17
ALADIN53
RCA4
RACMO22E
CCLM4-8-17
RCA4
WRF331F
CCLM4-8-17
RCA4
WRF361H
REMO2009
HIRHAM5
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1a
v1
v1
v2
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r12i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r2i1p1
r1i1p1

Opad

RCP 4.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
NCC13
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
NorESM1-M
CLMcom3
CNRM1
RMIB-UGent4
SMHI5
KNMI7
KNMI7
DMI8
CLMcom3
SMHI5
IPSL9-INERIS10
CLMcom3
SMHI5
MPI11-CSC12
DMI8
CCLM4-8-17
ALADIN53
ALARO-0
RCA4
RACMO22E
RACMO22E
HIRHAM5
CCLM4-8-17
RCA4
WRF331F
CCLM4-8-17
RCA4
REMO2009
HIRHAM5
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1a
v1
v2
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r3i1p1
r12i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r2i1p1
r1i1p1

RCP 8.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
NCC13
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
NorESM1-M
CLMcom3
CNRM1
RMIB-UGent4
SMHI5
KNMI7
KNMI7
DMI8
SMHI5
IPSL9-INERIS10
CLMcom3
SMHI5
MPI11-CSC12
MPI11-CSC12
UHOH14
DMI8
CCLM4-8-17
ALADIN53
ALARO-0
RCA4
RACMO22E
RACMO22E
HIRHAM5
RCA4
WRF331F
CCLM4-8-17
RCA4
REMO2009
REMO2009
WRF361H
HIRHAM5
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1a
v1
v1
v1
v2
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r3i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r2i1p1
r1i1p1
r1i1p1

Promieniowanie

RCP 4.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
CLMcom3
CNRM1
KNMI7
SMHI5
CLMcom3
KNMI7
KNMI7
DMI8
SMHI5
IPSL9-INERIS10
CLMcom3
SMHI5
MPI11-CSC12
MPI11-CSC12
CCLM4-8-17
ALADIN53
RACMO22E
RCA4
CCLM4-8-17
RACMO22E
RACMO22E
HIRHAM5
RCA4
WRF331F
CCLM4-8-17
RCA4
REMO2009
REMO2009
v1
v1
v2
v1
v1
v1
v1
v2
v1
v1
v1
v1a
v1
v1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r3i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r2i1p1

RCP 8.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
NCC6
NCC6
NCC6
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
NorESM1-M
NorESM1-M
NorESM1-M
CLMcom3
CNRM1
CNRM1
KNMI7
SMHI5
DMI8
CLMcom3
DMI8
DMI8
DMI8
KNMI7
KNMI7
KNMI7
SMHI5
SMHI5
IPSL9-INERIS10
CLMcom3
SMHI5
KNMI7
MPI11-CSC12
MPI11-CSC12
GERICS15
KNMI7
SMHI5
CCLM4-8-17
ALADIN53
ALADIN63
RACMO22E
RCA4
HIRHAM5
CCLM4-8-17
HIRHAM5
HIRHAM5
HIRHAM5
RACMO22E
RACMO22E
RACMO22E
RCA4
RCA4
IPWRF331F
CCLM4-8-17
RCA4
RACMO22E
REMO2009
REMO2009
REMO2015
RACMO22E
RCA4
v1
v1
v2
v2
v1
v2
v1
v1
v1
v2
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1a
v1
v1
v1
v1
v1
v1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r3i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r3i1p1
r12i1p1
r3i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r2i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1

Prędkość wiatru

RCP 4.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
CLMcom3
CNRM1
KNMI7
SMHI5
CLMcom3
KNMI7
KNMI7
DMI8
SMHI5
IPSL9-INERIS10
CLMcom3
SMHI5
MPI11-CSC12
MPI11-CSC12
CCLM4-8-17
ALADIN63
RACMO22E
RCA4
CCLM4-8-17
RACMO22E
RACMO22E
HIRHAM5
RCA4
WRF331F
CCLM4-8-17
RCA4
REMO2009
REMO2009
v1
v2
v2
v1
v1
v1
v1
v2
v1
v1
v1
v1a
v1
v1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r3i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r2i1p1

RCP 8.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
NCC13
CNRM-CM5
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
NorESM1-M
CLMcom3
CNRM1
IPSL9
CLMcom3
KNMI7
KNMI7
MOHC16
IPSL9-INERIS10
CLMcom3
CNRM1
UHOH14
MPI11-CSC12
MPI11-CSC12
IPSL9
CCLM4-8-17
ALADIN63
WRF381P
CCLM4-8-17
RACMO22E
RACMO22E
HadREM3-GA7-05
WRF331F
CCLM4-8-17
ALADIN63
WRF361H
REMO2009
REMO2009
WRF381P
v1
v2
v2
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r2i1p1
r1i1p1

Wilgotność względna

RCP 4.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
NCC13
NCC13
NCC13
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
NorESM1-M
NorESM1-M
NorESM1-M
KNMI7
SMHI5
KNMI7
KNMI7
DMI8
SMHI5
SMHI5
SMHI5
DMI8
GERICS15
SMHI5
RACMO22E
RCA4
RACMO22E
RACMO22E
HIRHAM5
RCA4
RCA
RCA4
HIRHAM
REMO2015
RCA
v2
v1
v1
v1
v2
v1
v1
v1a
v3
v1
v1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r3i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1

RCP 8.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
NCC13
NCC13
NCC13
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
NorESM1-M
NorESM1-M
NorESM1-M
KNMI7
SMHI5
KNMI7
KNMI7
DMI8
SMHI5
SMHI5
SMHI5
DMI8
GERICS15
SMHI5
RACMO22E
RCA4
RACMO22E
RACMO22E
HIRHAM5
RCA4
RCA
RCA4
HIRHAM
REMO2015
RCA
v2
v1
v1
v1
v2
v1
v1
v1a
v3
v1
v1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r3i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1

Grubość pokrywy śnieżnej

RCP 4.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
NCC13
NCC13
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
NorESM1-M
NorESM1-M
KNMI7
SMHI5
KNMI7
KNMI7
DMI8
SMHI5
SMHI5
SMHI5
DMI8
SMHI5
RACMO22E
RCA4
RACMO22E
RACMO22E
HIRHAM5
RCA4
RCA
RCA4
HIRHAM
RCA
v2
v1
v1
v1
v2
v1
v1
v1a
v3
v1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r3i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1

RCP 8.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
NCC13
NCC13
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
NorESM1-M
NorESM1-M
KNMI7
SMHI5
KNMI7
KNMI7
DMI8
SMHI5
SMHI5
SMHI5
DMI8
SMHI5
RACMO22E
RCA4
RACMO22E
RACMO22E
HIRHAM5
RCA4
RCA
RCA4
HIRHAM
RCA
v2
v1
v1
v1
v2
v1
v1
v1a
v3
v1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r3i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1

Zachmurzenie ogólne

RCP 4.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CNRM1, CERFACS2
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
NCC13
NCC13
NCC13
CNRM-CM5
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
NorESM1-M
NorESM1-M
NorESM1-M
CNRM1
KNMI7
KNMI7
KNMI7
DMI8
SMHI5
GERICS15
SMHI5
SMHI5
MPI11-CSC12
MPI11-CSC12
GERICS15
DMI8
SMHI5
ALADIN63
RACMO22E
RACMO22E
RACMO22E
HIRHAM5
RCA4
REMO2015
RCA
RCA4
REMO200
REMO2009
REMO2015
HIRHAM
RCA
v2
v2
v1
v1
v2
v1
v1
v1
v1a
v1
v1
v1
v3
v1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r3i1p1
r12i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r2i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1

RCP 8.5

Instytucje
– GCM
GCMInstytucje
– RCM
RCMWersja
RCM
Numer
realizacji
CCCma17
CNRM1, CERFACS2
ICHEC6
ICHEC6
ICHEC6
IPSL9
IPSL9
IPSL9
IPSL9
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
MPI-M-MPI11
NCC13
NCC13
NCC13
NCC13
NCC13
CanESM2
CNRM-CM5
EC-EARTH
EC-EARTH
EC-EARTH
IPSL-CM5A-MR
IPSL-CM5A-MR
IPSL-CM5A-MR
IPSL-CM5A-MR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
ESM-LR
NorESM1-M
NorESM1-M
NorESM1-M
NorESM1-M
NorESM1-M
GERICS15
CLMcom3-ETH18
KNMI7
SMHI5
SMHI5
DMI8
GERICS15
KNMI7
SMHI5
CLMcom3-ETH18
CLMcom3-ETH18
CLMcom3-ETH18
MPI11-CSC12
MPI11-CSC12
GERICS15
KNMI7
SMHI5
SMHI5
SMHI5
CNRM1
DMI8
GERICS15
DMI8
SMHI5
CLMcom-ETH18
KNMI7
REMO2015
COSMO-crCLIM-v1-1
RACMO22E
RCA4
RCA4
HIRHAM
REMO2015
RACMO22E
RCA
COSMO-crCLIM-v1-1
COSMO-crCLIM-v1-1
COSMO-crCLIM-v1-1
REMO2009
REMO2019
REMO2015
RACMO22E
RCA4
RCA4
RCA4
ALADIN6
HIRHAM
REMO2015
HIRHAM
RCA
COSMO-crCLIM-v1-1
RACMO22
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1a
v1
v1
v1
v1
v1
v3
v1
v1
v1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r12i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r2i1p1
r3i1p1
r1i1p1
r2i1p1
r3i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r2i1p1
r3i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
 1. National Centre for Meteorological Research – UMR 3589 (http://www.umr-cnrm.fr/)
 2. Centre Européen de Recherché et de Formation Avancée en Calcul Scientifique (https://cerfacs.fr/)
 3. Climate Limited-area Modelling Community (https://clmcom.scrollhelp.site/clm-community/)
 4. Royal Meteorological Institute of Belgium and Ghent University (https://www.meteo.be/en/belgium; https://www.ugent.be/en )
 5. Swedish Meteorological and Hydrological Institute (https://www.smhi.se/en/q/Stockholm/2673730)
 6. Irish Center for High-end Computing (https://www.ichec.ie/)
 7. The Royal Netherlands Meteorological Institute (https://www.knmi.nl/)
 8. Danish Meteorological Institute (http://ocean.dmi.dk/)
 9. The Institut Pierre Simon Laplace (https://cmc.ipsl.fr/)
 10. The French National Institute for Industrial Environment and Risks (https://www.ineris.fr/)
 11. Max-Planck-Institut für Meteorologie (https://mpimet.mpg.de/startseite)
 12. Computational Methods in Systems and Control Theory (https://www.mpi-magdeburg.mpg.de/csc)
 13. Norwegian Climate Center (https://www.uib.no)
 14. University of Hohenheim, Stuttgard (https://www.deutsches-klima-konsortium.de/en/startseite.html)
 15. The Climate Service Center Germany (https://www.climate-service-center.de/)
 16. Met Office Hadley Centre for Climate Science and Services (https://www.metoffice.gov.uk/)
 17. Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis (https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/science-research-data/modeling-projections-analysis/centre-modelling-analysis.html)
 18. Swiss Federal Institute of Technology in Zürich (https://ethz.ch/en.html)

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps