Odbiorcy

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Projekt ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do szerokiego grona instytucji, w tym administracji publicznej – rządowej i samorządowej.
Adresaci wyników Projektu to instytucje, organizacje i władze podejmujące na szerokim szczeblu decyzje dotyczące wyboru działań adaptacyjnych i sposobu ich realizacji w kontekście ograniczenia skutków zmian klimatu.
Adresatami są również środowiska zajmujące się zmianami klimatycznymi, w szczególności różnorodne grupy zawodowe i środowisko naukowe, ale także środowiska dla których skutki zmian klimatycznych przekładają się w bezpośredni sposób na ich pracę – np. lekarze, rolnicy, grupy zawodowe związane z ubezpieczeniami, itp.
Wyniki Projektu będą także przydatne dla podmiotów gospodarczych i ogółu społeczeństwa.