Poprawa komfortu termicznego wewnątrz budynków usług publicznych

SektorBudownictwo, Zdrowie publiczne
ZagrożeniaWysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz
Opis działaniaDziałanie odnosi się do zapewnienia temperatury i wilgotności powietrza w budynkach, tak aby zapewnione było poczucie komfortu cieplnego osób przebywających w obiektach, użytkowników i personelu. Działanie dotyczy budynków, w których świadczone są usługi publiczne ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej oraz oświaty takich jak: szpitale, żłobki, przedszkola, domy pomocy, świetlice itp. Działanie ma na celu zapewnienie ochrony osób szczególnie wrażliwych na ekstremalną temperaturę.
InteresariuszeInteresariuszami działania są mieszkańcy – osoby przebywające w budynkach objętych programem, w tym w szczególności osoby wrażliwe na wysoką temperaturę (osoby 65+, dzieci, osoby chore) oraz personel świadczący usługi. Samorząd realizując działanie, poprawi jakość usług publicznych, ale musi liczyć się z wyższymi kosztami ogrzewania/chłodzenia budynków i ograniczania emisji CO2. Interesariuszami działania są także administratorzy budynków.
Warunki wdrożenia działaniaRealizacja działania może wymagać uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Zarządcy budynku muszą zapewnić spełnienie wymagania i warunki techniczne wymagających w przepisach prawa (Ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych do tej ustawy). Korzystne jest, aby wdrażanie rozwiązań poprawiających komfort w budynkach było realizowane wraz z montażem kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej, by działania nie przyczyniały się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych.
Słowa kluczowebudynek publiczny, system wentylacji, system klimatyzacji, bilans termiczny budynku

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Instalacja klimatyzacji w budynkach usług ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej oraz oświaty

Budownictwo, Zdrowie publiczne

Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz

budynek publiczny, klimatyzacja, instalacja, zużycie energii

Usprawnienie systemu wentylacyjnego poprzez zastosowanie mikrowentylacji w budynkach usług publicznych

Budownictwo, Zdrowie publiczne

Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz

Budynek publiczny, system wentylacji, mikrowentylacja, bilans termiczny budynku