Propagowanie adaptacji do zmian klimatu wśród ogółu społeczeństwa

SektorEdukacja, Polityka adaptacyjna
ZagrożeniaSusza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe
Opis działaniaDziałanie polega na wsparciu edukacji społecznej dotyczącej zmian klimatu poprzez propagowanie pożądanych zachowań związanych z adaptacją do zmian klimatu wśród ogółu społeczeństwa, a dzięki temu zapewnienie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa dla społeczności. Działanie dotyczy prowadzenia kampanii edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa, tworzenia platform i stron internetowych wymiany wiedzy w zakresie skutków zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu, a także dotyczy włączania lokalnych społeczności i administracji samorządowej do działań zapobiegających skutkom zmian klimatu. Prowadzi to do podniesienia poziomu wiedzy oraz do pozytywnego postrzegania realizacji działań adaptacyjnych przez władze różnych szczebli, a także do zrozumienia konieczności realizacji tych działań i oczekiwania społecznego, że takie działania będą realizowane.
InteresariuszeInteresariuszami są wszyscy mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ realizacja działania wpłynie na wzrost ich bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń klimatycznych.
Warunki wdrożenia działaniaWdrożenie działania będzie możliwe dzięki aktywnej współpracy mediów, organizacji pozarządowych, świata nauki oraz dzięki zaangażowaniu władz różnych szczebli, instytucji i przedsiębiorstw z różnych sektorów na rzecz odpowiedzialnego wpływu na klimat.
Słowa kluczoweostrzeganie, monitoring, planowanie, zapobieganie

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Kampanie edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa w zakresie zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian

Edukacja

Susza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe

kampanie edukacyjne, społeczeństwo, adaptacja, edukacja, skutki

Tworzenie platform i stron internetowych wymiany wiedzy w zakresie skutków zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu.

Edukacja, Polityka adaptacyjna

Susza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe

system wczesnego ostrzegania, powiadamianie, alarmowanie

Włączenie lokalnych społeczności do działań zapobiegających skutkom zmian klimatu i adaptacji

Edukacja, Polityka adaptacyjna

Susza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe

system wczesnego ostrzegania, powiadamianie, alarmowanie