Propagowanie adaptacji do zmian klimatu wśród przedstawicieli grup zawodowych

SektorEdukacja, Energetyka, Transport, Budownictwo
ZagrożeniaSusza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe
Opis działaniaDziałanie polega na propagowaniu pożądanych zachowań związanych z adaptacją do zmian klimatu wśród przedstawicieli określonych grup zawodowych, np. nauczycieli, pracowników opieki i pomocy społecznej, przedsiębiorców dostarczających usługi zależne od klimatu (turystyka). Działanie polega na zwiększeniu wiedzy o działaniach adaptacyjnych i możliwościach ich podejmowania przez interesariuszy w określonych grupach zawodowych. Podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczy pożądanych zachowań związanych z adaptacją poprzez szkolenia dla grup zawodowych w zakresie zmian klimatu, ich skutków oraz metod adaptacji do zmian klimatu, a także poprzez kampanie edukacyjne skierowane do określonych grup zawodowych w zakresie zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian. Pomocne jest opracowanie zbioru dobrych praktyk zapobiegania skutkom zmian klimatu i adaptacji. Działanie to poprzez zwiększenie wiedzy o adaptacji do zmian klimatu może przyczynić się do zmniejszenia negatywnych skutków zmian klimatu.
InteresariuszeInteresariuszami są osoby należące do grup zawodowych, do których skierowane jest działanie. Interesariuszem są także władze lokalne, które poprzez to działanie mogą uzyskać akceptację dla podejmowanych działań adaptacyjnych. Interesariuszem działania jest także ogół mieszkańców i użytkowników gminy, których bezpieczeństwu służy działanie.
Warunki wdrożenia działaniaWarunkiem wdrożenia działania jest zapewnienie współpracy z mediami, organizacjami pozarządowymi, światem nauki. Ważne jest zaangażowanie instytucji i przedsiębiorstw z sektorów m.in. energetyki, budownictwa, transportu, turystyki.
Słowa kluczowezachowanie, grupy zawodowe, edukacja

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Kampanie edukacyjne skierowane do określonych grup społecznych (w tym zawodowych) w zakresie zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian

Edukacja, Energetyka, Transport, Budownictwo

Susza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe

Kampanie edukacyjne, informacyjne, grupy zawodowe, energetyka, budownictwo, transport, adaptacja

Opracowanie dobrych praktyk zapobiegania skutkom zmian klimatu i adaptacji

Edukacja, Energetyka, Transport, Budownictwo

Susza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe

dobre praktyki, klimat, adaptacja, grupy zawodowe

Szkolenie grup zawodowych w zakresie zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian

Edukacja, Energetyka, Transport, Budownictwo

Susza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe

szkolenia, grupy zawodowe, energetyka, budownictwo, transport, adaptacja