Tworzenie programów edukacyjnych o zmianach klimatu i adaptacji do skutków tych zmian

SektorEdukacja
ZagrożeniaSusza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe
Opis działaniaDziałanie polega na promowaniu włączania do programów kształcenia na poziomie podstawowym; gimnazjum i liceum problematyki adaptacji do zmian klimatu, opracowaniu programów edukacyjnych w szkołach podstawowych i średnich oraz na włączeniu do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, oraz szkół ponadpodstawowych i wyższych problematyki adaptacji do zmian klimatu. Działanie przyczyni się do trwałych zmian w zakresie zwiększenia odporności społeczeństwa w przyszłości, w tym do bardziej skutecznego i sprawnego podejmowania działań adaptacyjnych i zrozumienia potrzeby wdrażania i finansowania tych działań w przyszłości przez różne grupy zawodowe.
InteresariuszeInteresariuszami są instytucje i organy biorące udział w procesie kształcenia, m.in. instytucje oświaty, w tym szkoły, kuratoria, władze lokalne, administracja centralna, również nauczyciele, uczniowie, rodzice. Organizacje pozarządowe mogą pomóc w opracowaniu materiałów oraz dostarczeniu wiedzy merytorycznej.
Warunki wdrożenia działaniaWarunkiem wdrożenia działania jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla tworzenia programów edukacyjnych w szkołach nt. zmian klimatu, ich skutków i możliwości adaptacji, w tym wsparcia motywującego nauczycieli do podejmowania dodatkowego kształcenia w tym zakresie i dzielenia się wiedzą z uczniami, rekomendowanie do realizacji tej tematyki przez dyrektorów szkół, kuratora, władze lokalne, czy ministerstwo ds. oświaty. Warunkiem wdrożenia działania jest zapewnienie materiałów merytorycznych przedstawiających współczesną wiedzę. Do ich opracowania zaproszeni mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.
Wskaźnik produktuLiczba przedmiotów, w ramach których poruszono zagadnienia adaptacji do zmian klimatu [szt.]
Wskaźnik rezultatuLiczba osób uczestniczących przedmiotach, w ramach których poruszono zagadnienia adaptacji do zmian klimatu [os.]
Słowa kluczoweprzedmioty, szkoła, nauczyciele, edukacja, programy kształcenia

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Promowanie włączania do programów kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjum i liceum problematyki adaptacji do zmian klimatu

Edukacja

Susza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe

przedmioty, szkoła, nauczyciele, edukacja, programy kształcenia

Promowanie włączania do programów kształcenia na poziomie wyższym problematyki adaptacji do zmian klimatu

Edukacja

Susza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe

uczelnia, nauczyciele, nauka, edukacja, programy kształcenia