Tworzenie sieci autostrad rowerowych

Zakłócenia w funkcjonowaniu systemów transportowych mogą stanowić zagrożenie dla społeczeństwa m.in. poprzez ograniczenia dostępu do usług medycznych, zaopatrzenia, edukacji, zaspokajania potrzeb codziennych. Wraz ze zmianą warunków klimatycznych, szczególnie  ekstremalnych zjawisk pogodowych, zwiększa się ryzyko wystąpienia problemów w systemie transportowym. Wiele obecnych działań ma na celu przygotowanie i uodpornienie infrastruktury transportowej na konsekwencje zmian klimatu. Działania te powinny być podejmowane na wielu płaszczyznach i dotyczyć zarówno transportu dalekiego (spedycja międzynarodowa z wykorzystaniem samolotów, kolei, samochodów ciężarowych), krajowego (transport między miastami), jak i lokalnego (np. zbiorowy transport miejski). Jednym z kierunków działań jest tworzenie sieci szybkich tras rowerowych – autostrad rowerowych, które łączą śródmieścia miast z jego przedmieściami, centra pobliskich miast, miejsca zamieszkania z miejscami pracy. Stworzenie takiej infrastruktury czyni rower alternatywą dla samochodów również na dłuższych dystansach. 

W wielu krajach przyjęto rozwiązania sprzyjające rozwojowi ruchu rowerowego. W  Kopenhadze udział rowerzystów w całości ruchu miejskiego wynosi około 50%. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest system autostrad rowerowych „Cykelsuperstiers”. Każdego dnia, około 100 000 dojazdów do pracy odbywa się na rowerze. Krótkie czasy przejazdu są osiągane nie tylko dzięki dobrze rozwiniętym, szerokim ścieżkom, ale także dzięki sekwencjonowaniu zielonych świateł dla rowerzystów. Skutkiem takiego podejścia jest znaczące ograniczenie transportu samochodowego. W ostatnich latach również niemieckie miasta i kraje związkowe zaczęły zwracać się ku rowerowi jako rozwiązaniu dla transportu regionalnego i miejskiego poprzez tworzenie autostrad rowerowych – Cycle Superhighway`s. Realizowane są trasy rowerowe łączące Norymbergę, Fürth, Erlangen i Schwabach, a także okoliczne obszary wiejskie. Docelowo w całym kraju planowanych do realizacji jest 80 projektów o łącznej długości tras wynoszącej około 1400 km.

Przy tworzeniu autostrad uwzględniane jest również wykorzystanie energii elektrycznej. Połączenie roweru elektrycznego i autostrady rowerowej sprawia, że przemieszczanie się jest jeszcze szybsze i wygodniejsze.

Przykłady realizacji Miejsce realizacji Sektory Główne zagrożenia klimatyczne Słowa kluczowe Operacja

Autostrada rowerowa Cycle Superhighways (Nadrenia Północna – Westfalia)

Niemcy, Nadrenia  Północna –   Westfalia

Transport

Zdrowie publiczne

Ekstremalne zjawiska pogodowe, skutkujące lokalnymi problemami transportowymi, okresowymi przerwami w dostawach energii elektrycznej

Autostrada, Autostrada rowerowa, Rower, Niemcy, Westfalia, Cycle , Cycle Superhighways , Transport, Środki transportu, Zmniejszenie emisji, Hałas miejski, Krajowe autostrady rowerowe