Klimada 2.0
Logotypy

Usprawnienie lokalnego systemu monitoringu i gromadzenia danych o zagrożeniach klimatycznych

Sektor

Zarządzanie kryzysowe, Budownictwo, Energetyka, Zdrowie publiczne, Transport, Rolnictwo, Gospodarka wodna, Turystyka

Zagrożenia

Susza, Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Niska temperatura; w tym mróz; Oblodzenie; gołoledź; szadź; Mgła; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Ruchy masowe; osuwiska; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe

Opis praktyki

Praktyka polega na podjęciu działań, które pozwolą na rozszerzenie i usprawnienie obowiązującego systemu monitorowania zagrożeń klimatycznych i wsparcie służb państwowych. Uzupełnieniem monitoringu jest system gromadzenia danych o zagrożeniach, którego rozwój pozwoli na wsparcie analiz związanych z identyfikacją i modelowaniem ryzyka zagrożeń. Na podstawie prowadzonego monitoringu i uzyskanych informacji może zostać uruchomiona procedura ostrzegania i alarmowania ludności. Efektywną realizację zadania umożliwi przeprowadzenie szkoleń dla urzędników w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń pomiarowych.

Warunki wdrożenia praktyki

Realizacja praktyki wymaga rozwoju zaplecza technologicznego, poprzez zakup odpowiednich programów i narzędzi elektronicznych. Jednym z warunków wdrożenia praktyki jest również pozyskanie i uzbrojenie gruntu pod budowę elementów systemu pomiarowego. Wdrożenie praktyki wymaga współpracy z Państwową Służbą Hydrologiczno- Meteorologiczną, Państwową Służbą Hydrogeologiczną, jednostkami naukowo-badawczymi, służbami ratowniczymi oraz organami zarządzania kryzysowego na różnych poziomach.

Wskaźnik produktu

Powierzchnia obszaru objętego systemem monitoringu i ostrzegania o zagrożeniach związanych z klimatem [km2]

Wskaźnik rezultatu

Liczba podmiotów, które wykorzystują informacje zawarte w systemie gromadzenia danych o zagrożeniach związanych z klimatem [szt.]

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps