Klimada 2.0
Logotypy

Poprawa komfortu w budynkach poprzez wykorzystanie ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu poprzez dostarczenie ciepła sieciowego do obiektu

Sektor

Energetyka, Budownictwo

Zagrożenia

Wysoka temperatura; w tym fale upałów

Opis praktyki

Celem praktyki jest dostarczenie chłodu do budynków podczas upałów. Praktyka polega na wykorzystaniu ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu służącego poprawie komfortu między innymi w budynkach użyteczności publicznej i szpitalach podczas letnich upałów.
Elementem realizacji praktyki jest wykorzystanie chłodziarek adsorpcyjnych do chłodzenia budynków, co zwiększa zapotrzebowanie na ciepło systemów ciepłowniczych w okresie letnim, poprawiając efektywność wytwarzania energii w kogeneracji.

Warunki wdrożenia praktyki

Rozwiązanie nie wymaga budowy osobnej sieci chłodniczej. Należy zaprojektować i zainstalować w budynku agregat absorpcyjny.

Wskaźnik produktu

Moc chłodnicza [kW]

Wskaźnik rezultatu

Zmiana średniej temperatury w pomieszczeniu [⁰C]

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps