Klimada 2.0
Logotypy

Dialog techniczny na działania informacyjne – promocyjne Projektu

IOŚ – PIB wszczął dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 09/10/2018 r. godz. 15:00.

Zapraszamy do udziału.

Więcej informacji na http://www.ios.org.pl/userfiles/file/przetargi/03.10.2018/oferta.html

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525

e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps