Klimada 2.0
Logotypy

Jak pomóc zwierzętom zagrożonym wyginięciem?

Obrazek przedstawia symboliczną postać mężczyzny, od której odchodzi chmurka myślowa. Chmurka ma kształt śladu wilczej łapy. W chmurce umieszczone jest zdjęcie wyjącego wilka. Na górze napis: Jak pomóc zagrożonym gatunkom?

Różnorodność biologiczna jest nieodzowna dla przetrwania ekosystemów, które, oprócz pełnienia funkcji biologicznych, dostarczają dóbr i świadczą niezastąpione usługi na rzecz człowieka. Opublikowany pod egidą ONZ raport o stanie różnorodności biologicznej na świecie – The Global assessment on biodiversity and ecosystem services (2019) – jednoznacznie wskazuje na niespotykane dotychczas tempo i skalę wymierania gatunków na świecie, co może doprowadzić do nieodwracalnego zaburzenia równowagi systemu naturalnego Ziemi.
Pozostawieni sobie specjaliści zajmujący się ochroną środowiska nie zdołają uratować różnorodności biologicznej. Każdy z nas musi poczuwać się do odpowiedzialności w tym zakresie – zaburzone ekosystemy to problem każdego z nas!

Możesz dużo zrobić, by pomóc i nie szkodzić zwierzętom, które są zagrożone wyginięciem w Polsce, także w wyniku zmian klimatu:

 • Wspieraj inicjatywy promujące ochronę przyrody – zdrowe ekosystemy wspomagają ochronę klimatu.
 • Zamiast samochodem poruszaj się rowerem lub korzystaj ze środków komunikacji publicznej.
 • Nie marnuj wody – zbieraj deszczówkę.
 • Nie przyczyniaj się do zanieczyszczenia środowiska – dbaj o to, żeby śmieci, które produkujesz, nie zalegały wszędzie, tylko znajdowały się w miejscach przeznaczonych na odpady.
 • Dopilnuj, żeby nie ogrzewać się, posługując się palonymi śmieciami.
 • Nie traktuj żywności jak odpadów – planuj zakupy, tak aby produkty żywnościowe nie trafiały na śmietnik.
 • Warto zmienić swoje podejście do konsumpcji. Wiadomo, że rolnictwo na przemysłową skalę staje się coraz bardziej destrukcyjne dla ekosystemów, więc jeśli tylko masz wybór, warto kupić żywność pochodzącą z naturalnych upraw i hodowli zwierząt gospodarskich.
 • Nie niszcz siedlisk zwierząt – nie zbieraj  pamiątek przyrodniczych w miejscach, które odwiedzasz.
 • Z uwagi na fakt, że w wyniku zmian klimatu wyraźnie wzrasta liczba obcych gatunków inwazyjnych, które często mają negatywny wpływ na siedliska zwierząt – uprawiaj gatunki rodzime w swoim ogrodzie.
 • Pomóż owadom – nie zabijaj ich, buduj domki dla owadów i ustawiaj poidełka. Nie jest to trudne, a może pomóc setkom niezwykle pożytecznych owadów.
 • Dokarmiaj zimą ptaki – pamiętaj, żeby w karmnikach nie było pieczywa, które nie jest odpowiednim pożywieniem dla ptaków, ze względu na zawartą w nim sól.
 • Nie wspieraj kłusowników – nie kupuj dziczyzny z nieznanych źródeł.
 • Nie ozdabiaj swojego otoczenia skórami zwierząt.
 • Zachęcaj swoją rodzinę i przyjaciół, żeby poszli w twoje ślady.

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps