Klimada 2.0
Logotypy

Adaptacja do zmian klimatu z perspektywy projektów realizowanych na podstawie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Głównym celem artykułu jest scharakteryzowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego  (PPP) pod względem jej ewentualnej przydatności w procesie adaptacji do zmian klimatu. Omówiono cechy PPP, podstawowe regulacje z tego zakresu oraz podjęto próbę wskazania aktualnych lub już zrealizowanych przedsięwzięć, które mają, chociaż pośredni, związek z adaptacją do zmian klimatu. Na koniec przedstawiono zalety i wady tej formuły dla realizacji projektów służących adaptacji do zmian klimatu.

Niniejszy tekst stanowi opinię jego autora i nie stanowi wiążącej interpretacji obowiązujących przepisów prawa. Organy lub sądy orzekające w konkretnej sprawie mogą prezentować inne stanowisko.

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps