Klimada 2.0
Logotypy

Ankieta – „Badanie potrzeb w zakresie informacji klimatycznych”

Szanowni Państwo,

IOŚ-PIB realizuje projekt „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki,  środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jednym z wyników projektu będzie portal zawierający scenariusze zmian klimatu dla obszaru Polski, które zostaną udostępnione nieodpłatnie.

Aby informacje o zmianach klimatu (temperatury, opadu, prędkości wiatru i promieniowania słonecznego) były dopasowane do Państwa oczekiwań niezbędne jest udzielenie przez Państwa odpowiedzi na kilka pytań, zawartych w ankiecie.

Link do ankiety

 

Liczymy na współpracę z Państwa strony, gdyż naszym celem jest przygotowanie informacji o zmianach klimatu w Polce, która miałaby liczne grono odbiorców i szerokie zastosowanie praktyczne.

Będziemy również wdzięczni za dystrybucję powyższej ankiety wśród instytucji, które Państwa zdaniem mogłyby być zainteresowane danymi klimatycznymi w swojej działalności.

W przypadku problemu z wypełnieniem ankiety drogą elektroniczną, plik w formacie PDF można pobrać  tutaj i przesłać na adres bazawiedzy@ios.gov.pl

 

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525

e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps