Klimada 2.0
Logotypy

Chrońmy lasy!

las

Ochrona i odbudowa lasów w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej pomagają w rozwiązywaniu globalnego kryzysu związanego ze zmianami klimatu i utratą różnorodności biologicznej. Odpowiednio zagospodarowane lasy wspierają przetrwanie wszystkich gatunków żyjących na Ziemi, co więcej oczyszczają atmosferę, zabezpieczają glebę i chronią zasoby wodne. Lasy wspierają prowadzenie działalności gospodarczej, która tworzy miejsca pracy i poprawia jakość życia.

Czy wiesz, że…?

  • Około 80% różnorodności biologicznej na świecie jest związana z lasami.
  • Około 1,6 miliarda ludzi jest bezpośrednio zależnych od lasów jako źródła żywności, schronienia, energii, leków i dochodów.
  • Każdego roku na świecie ubywa 10 milionów hektarów lasów – mniej więcej tyle, ile wynosi powierzchnia Islandii – co odpowiada za 12 do 20 procent wzrostu światowych emisji gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do zmiany klimatu.
  • Degradacja gruntów dotyka prawie 2 miliardy hektarów – to obszar większy niż Ameryka Południowa.

Źródło: https://www.un.org/en/observances/forests-and-trees-day

Lasy są zbyt cenne, by je stracić. Nie zawsze sobie uświadamiamy, że są one niezbędne dla przetrwania nie tylko naszego gatunku, ale także wielu milionów gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów. Lasy nie tylko zapewniają ochronę ich siedlisk, ale zabezpieczają glebę przed erozją, regulują przepływ wody, wychwytują dwutlenek węgla z atmosfery i wytwarzają niezbędny do życia tlen. Jednym z niezastąpionych darów lasu jest drewno, wykorzystywane jako odnawialne źródło energii oraz pełniące bardzo istotną rolę w życiu człowieka, jako surowiec do budowy konstrukcji, w tym tych podtrzymujących nasze domy, a również do produkcji podłóg, mebli, papieru i wielu innych, wykorzystywanych przez nas codziennie przedmiotów. Kiedy pijemy wodę, piszemy w zeszycie, bierzemy lekarstwo na gorączkę lub budujemy dom, rzadko myślimy o drzewach.

Lasy odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu ubóstwa oraz w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Wbrew zdrowemu rozsądkowi i nie zważając na bezcenne ekologiczne, gospodarcze, społeczne i zdrowotne korzyści płynące z lasów, ludzie powodują, że lasy znikają z powierzchni Ziemi w alarmującym tempie. Tylko zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi może zatrzymać wylesianie, a przez to wesprzeć działania w kierunku zwolnienia tempa zmian klimatu i zatrzymania utraty różnorodności biologicznej, co z pewnością przyczyni do dobrobytu i pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń.

Tematem przewodnim Międzynarodowego Dnia Lasów na rok 2021 jest „Odnowienie lasów: droga do uzdrowienia i dobrobytu”. Tegoroczny temat wpisuje się w Dekadę ONZ na rzecz odbudowy ekosystemów (2021-2030), która jest wezwaniem do ochrony i regeneracji ekosystemów na świecie. Ekosystemy, które trwały miliony lat nie odtworzą się w mgnieniu oka. Samo sadzenie nie wystarczy, wszyscy musimy dbać o przyrodę, tak aby już jej nie tracić. Pamiętajmy o tym podczas spaceru w lesie.

Autor tekstu: Bożena Kornatowska, ekspert IOŚ-PIB

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps