Klimada 2.0
Logotypy

Nazwa Publikator Rodzaj Słowa kluczowe Operacja

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

T.j. Dz. U. 2020 poz. 2065 z późn. zm. Prawo krajowe, Ustawy

warstwa ozonowa

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

T.j. Dz. U. 2021 poz. 610, z późn. zm. Prawo krajowe, Ustawy

odnawialne źródła energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm. Prawo krajowe, Ustawy

ochrona środowiska, polityka ochrony środowiska, zrównoważony rozwój

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

Dz. U. 2005 nr 6 poz. 40 z późn. zm. Prawo krajowe, Ustawy

redukcja emisji, transport

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Publikator: Dz. U. z 2021 r. poz. 110, z późn. zm. Prawo krajowe, Ustawy

elektromobilność, paliwa alternatywne, transport

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dz. U. 2022 poz. 673 z późn. zm. Prawo krajowe, Ustawy

zagadnienia ogólne, KOBiZE

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dz. U. 2021 poz. 332 ze zm. Prawo krajowe, Ustawy

system handu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps