Klimada 2.0
Logotypy

Dobre praktyki

Rozwój małej retencji oraz przeciwdziałanie erozji

Przykłady projektów dotyczących rozwoju małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji

czytaj więcej 

Chłodne dachy

Zastosowanie chłodnych dachów w Polsce i na świecie.

czytaj więcej 
Konserwacja rowów melioracyjnych

Konserwacja rowów melioracyjnych

Rowy melioracyjne w Dzielnicy Dźbów (Częstochowa)

czytaj więcej 
Ochronne pasy zadrzewień śródpolnych

Ochronne pasy zadrzewień śródpolnych

Kombinat Rolny Kietrz

czytaj więcej 
Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi

Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi

Modernizacja systemu odwadniania i dostosowanie systemu do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszcz

czytaj więcej 
Dachy zielone

Dachy zielone

Różne zastosowania technologii dachów zielonych w obiektach w Europie i w Polsce

czytaj więcej 

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525

e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps